Marek Łapiński był Komendantem Głównym Straży Granicznej. Z kolei Chwałek do tej pory pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.