Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

             Z okazji Święta Policji życzymy ...

wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Kompetencje, wiedza i zaangażowanie jakie prezentuje Wasza formacja pozytywnie

wpływa na Naszą współpracę.

Życzymy by każdy dzień przynosił nowe wyzwania oraz energię i zapał do służby, wytrwałości i wsparcia otoczenia w realizowaniu planów. Aby wysiłek włożony w rozwój Policji przyniósł zamierzony efekt.

 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG
przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
w Białymstoku

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych