Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

pdf na stronie

<p><embed src="/images/1. Warta OC Podlaski 908 210 462 207 - ulotka.pdf" width=" 110% " height=" 600 "></embed></p>

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych