Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

XIV turniej piłki nożnej w Augustowie

W dniu 30 czerwca 2017 roku na boisku ORLIK przy Augustowskim Centrum Edukacji w Augustowie rozegrany został kolejny - XIV Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Starosty Augustowskiego. W turnieju wystąpiły drużyny reprezentujące Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, Komendę Powiatową Policji w Augustowie oraz Placówki Straży Granicznej w Lipsku, Płaskiej i Augustowie. Organizatorami turnieju byli: Starosta Augustowski i Komendant Placówki Straży Granicznej w Augustowie, współorganizatorem Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku, sponsorem generalnym było PZU Życie SA

Otwarcia turnieju w imieniu Starosty Augustowskiego dokonała Wicestarosta Augustowski - Pani Katarzyna Beata Sturgulewska w obecności Komendantów jednostek występujących w rozgrywkach. Po zaciętej i emocjonującej walce wyłoniono zwycięskie drużyny oraz najlepszego bramkarza i najlepszego strzelca turnieju. Puchary oraz dyplomy wręczyli: Pani Wicestarosta - Katarzyna Beata Sturgulewska oraz Komendant Palcówki SG w Augustowie - ppłk SG Jarosław Oborski.
Klasyfikacja turnieju:
- I miejsce - Placówka Straży Granicznej w Lipsku,
- II miejsce - Komenda Powiatowa Policji w Augustowie,
- III miejsce - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- IV miejsce - Placówka Straży Granicznej w Płaskiej,
- V miejsce - Placówka Straży Granicznej w Augustowie.
Najlepszy strzelec turnieju - Adam Stankiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, najlepszy bramkarz turnieju - Maciej Karczewski z Placówki Straży Granicznej w Lipsku. Wyróżnionym gratulujemy, wszystkim bardzo dziękujemy za uczestnictwo w turnieju i mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok. Firmie PZU Życie SA dziękujemy za sponsoring imprezy.

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych