Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Uroczystości w ZT w Augustowie.

 

W dniu 09.11.2016r. w Placówce Straży Granicznej w Augustowie Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Augustowie Marek Ziarko...

wraz z Wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziałowego Dariuszem Plagą, dokonali uroczystego wręczenia medali pamiątkowych koleżankom i kolegom związkowcom z okazji XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Podczas gali wręczono 36 medali pamiątkowych osobom, które przyczyniły się do funkcjonowania organizacji, kreowania jej pozytywnego wizerunku oraz w dowód podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w działalność związkową.

 

 

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych