Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

„ Na Straży Życia ” w Placówce SG w Augustowie

W dniu 10.06.2016r. w Placówce SG  w Augustowie przeprowadzono kolejną akcję oddania krwi pod hasłem: „ Na Straży Życia ”,  w której udział wzięło 12 osób (funkcjonariuszy   i pracowników z Placówek SG w Augustowie i Lipsku) oraz ludność cywilna z Augustowa.

Zebrano 4950  ml krwi, 1 osoba zarejestrowała się do banku dawców szpiku kostnego.

 

 

 

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych