Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Kolejna zbiórka krwi w PSG w Augustowie

W dniu 28.04.2015r. w Placówce SG  w Augustowie przeprowadzono kolejną akcję oddania krwi, w której udział wzięło 21 osób (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z Placówek SG w Augustowie, Lipsku, Płaskiej) oraz ludność cywilna z m. Augustowa.

Zebrano 9450 ml krwi.

 

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych