Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Kolejna zbiórka krwi w PSG w Augustowie

W dniu 27.02.2015r. w Placówce SG  w Augustowie przeprowadzono kolejną akcję oddania krwi, w której udział wzięło 26 osób (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z Placówek SG w Augustowie, Lipsku, Płaskiej) oraz ludność cywilna  z m. Augustowa. Zebrano 11700 ml krwi.

 

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych