Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Święto Straży Granicznej w Placówce SG w Augustowie

W dniu 16 maja 2014 roku w Placówce SG w Augustowie odbyła się uroczystość Święta Straży Granicznej.
Impreza poprzedzona była mszą świętą, następnie  wszyscy uczestnicy przenieśli się na teren placówki, gdzie  Komendant  ppłk SG Jarosław Oborski wręczył akty mianowań na wyższe stopnie w Straży Granicznej: 2 oficerom, 8 chorążym oraz 1 podoficerowi.
Ponadto 1 funkcjonariusz został odznaczony medalem „Za zasługi dla Straży Granicznej”, 2 funkcjonariuszom nadano odznaką „Straży Granicznej” oraz ponadto Komendant Główny SG wyróżnił 1 funkcjonariusza nagrodą pieniężną.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta Augustowa oraz współpracujących z SG służb mundurowych.

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych