Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Kolejna akcja honorowych dawców krwi w Placówce SG w Augustowie

W związku z wielkim zainteresowaniem dniu 21.02.2014r. w Placówce SG     w Augustowie przeprowadzono kolejną akcję oddania krwi, w której udział wzięło 23 funkcjonariuszy  z Placówek SG w Augustowie, Lipsku oraz Płaskiej.  Zebrano 10,5 litra krwi.

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych