Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Impreza intergracyjna Paintball w Narewce

21.06.2014r. Funkcjonariuszom Terenowej Organizacji Związkowej w Narewce przy pomocy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach wspólnymi siłami zorganizowali imprezę integracyjną w formie gry Paintball. Dzięki uprzejmości Nadleśniczego Dariusza Skirko terenem taktyczno-dynamicznej zabawy były specyficznie ukształtowane tereny po byłej żwirowni, obecnie będące częścią obszarów Nadleśnictwa Browsk. Od pobliskiej ścieżki edukacyjnej teren został odgrodzony i specjalnie oznakowany aby przypadkowe osoby nie znalazły się w rejonie działań. Dzień wyczerpujących, jednak wesołych zabaw funkcjonariusze zakończyli ogniskiem na terenie obiektu rekreacyjno-dydaktycznego Nadleśnictwa Browsk „Pod Dębami” w m. Świnoroje.

Zabawa dla dzieci w Hajnowskim Domu Kultury "Górnik"

W dniu 25 stycznia 2014 roku Terenowe Organizacje Związkowe z Narewki, Dubicz Cerkiewnych oraz Białowieży zorganizowały zabawę choinkową w Hajnowskim Domu Kultury " Górnik".

W zabawie brały udział dzieci związkowców oraz dzieci grupy tanecznej z domu kultury. HDK zapewnił animatora, który prowadził zabawę choinkową jak też Mikołaja który rozdawał dzieciom paczki. Zabawa oraz paczki została zorganizowana z funduszy terenowych organizacji związkowych, część kosztów została pokryta z funduszu Zarządu Oddziałowego NSZZ SG w Białymstoku.

Poczęstunek dla dzieci w postaci pączków oraz faworków za sponsorowała piekarnia "Podolszyńscy", pizzę dla dzieci sponsorowała Pizzeria "KEBAB PIZZA". Mamy nadzieję, że wszyscy się dobrze bawili i organizacja „Choinki” spełniła oczekiwania naszych pociech, myślimy że uda nam się zorganizować taką imprezę za rok na którą serdecznie zapraszamy już dziś : )

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych