Nowy Zarząd w Krynkach

W dniu dzisiejszym tj.07.02.2017r. odbyło się Walne Zebranie Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Krynkach. Podczas spotkania wybrano nowe władze terenówki.

 

Przedstawiciele, kol. Piotr Baranicz oraz kol. Paweł Rasiński z Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim OSG w Białymstoku również uczestniczyli w obradach. Za zgodą uczestników kol. Paweł Rasiński poprowadził zgromadzenie. Wybory odbyły się sprawnie bez zakłóceń. Nowym Przewodniczącym ZT NSZZ FSG w Krynkach został kolega Tomasz Kieda - GRATULUJEMY. Do pomocy będzie miał kol. Tomasza Olekszę, Piotra Picewicza, Marka Tochwina. Nad realizacją czuwać będzie Komisja Rewizyjna, którą poprowadzi Przewodnicząca Beata Sadowska wraz z Marzeną Szygałowicz. Nowym władzom życzymy wytrwania w dążeniu do zamierzonych celów.