Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

TOZ NSZZ FSG w Krynkach odwiedził Przedszkole Nr 3 w Sokółce.

W związku z obchodami Dnia Dziecka w zeszłym tygodniu Przedszkole Nr 3 w Sokółce gościło funkcjonariuszy Placówki SG w Krynkach, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce a także żołnierzy Patrolu Saperskiego z 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku.
Przedszkolaki po raz drugi mogły zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym w służbie. Największe zainteresowanie budziły pojazdy mechaniczne, w których można było coś pokręcić. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również kamizelki kuloodporne, kajdanki, kamizelki taktyczne.

Oprócz pokazów wszystkie służby przeprowadziły pogadanki w zakresie swoich właściwości jakie nałożył ustawodawca. Pierwsi byli funkcjonariusze SG opowiadający o granicy oraz warunkach jej przekraczania. Policjanci przypominali o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, również dotyczących wypoczynku nad wodą. Dzieciom zaprezentowano także, jak postępować w przypadku ataku agresywnego psa oraz omówiono, jak bezpiecznie poruszać się na drogach. Na zakończenie najmłodszym uczestnikom spotkania zostały rozdane odblaski. W ostatniej pogadance patrol saperski opowiadał co należy zrobić po odnalezieniu niewybuchu, niewypału oraz demonstrował przykładowe znalezione moździerze, granaty.

Tekst Eugeniusz Wądołowski

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych