Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych oraz NSZZ FSG

W dniu 17.10.2015r w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Orli odbył się „I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych oraz NSZZ FSG”.
W zmaganiach na boisku uczestniczyły drużyny:

- Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach;

- Placówki SG w Czeremsze;

- Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych;

- Placówki SG w Białowieży;

- Placówki SG w Narewce;

- Placówki SG w Bobrownikach;

- Placówki SG w Kuźnicy;

- Urzędu Gminy w Orli;

- ZO NSZZ FSG w Białymstoku.

W rozgrywkach boiskowych drużyny wspierali kibice oraz zaproszeni goście m. in:

Czytaj więcej...

VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych oraz NSZZ FSG

W dniu 10.10.2014r odbył się w Dubiczach Cerkiewnych odbył się „VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych oraz NSZZ FSG”. W zmaganiach na boisku, przy wyśmienitej pogodzie uczestniczyły drużyny:
- Placówki SG w Mielniku
- Placówki SG w Czeremsze
- Placówki SG w Białowieży
- OSP w Malinnikach
- KPP w Hajnówce
- Aresztu Śledczego w Hajnówce
- firmy HOOP w Bielsku Podlaskim
- Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych.
W rozgrywkach boiskowych drużyny wspierali kibice oraz zaproszeni goście m. in:
- Wójt gminy Bielsk Podlaski, Pani Raisa Rajecka; - Wójt gminy Orla, Pan Piotr Selewsiuk; - Wójt gminy Dubicze Cerkiewne, Pan Leon Małaszewski; - Starosta hajnowski, Pan Włodzimierz Pietroczuk ; - Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku, Pan Piotr Bazyluk.
W końcowej klasyfikacji miejsca na podium rozgrywek zajęli:

Czytaj więcej...

Zabawa dla dzieci w Hajnowskim Domu Kultury "Górnik"

W dniu 25 stycznia 2014 roku Terenowe Organizacje Związkowe z Narewki, Dubicz Cerkiewnych oraz Białowieży zorganizowały zabawę choinkową w Hajnowskim Domu Kultury " Górnik".

W zabawie brały udział dzieci związkowców oraz dzieci grupy tanecznej z domu kultury. HDK zapewnił animatora, który prowadził zabawę choinkową jak też Mikołaja który rozdawał dzieciom paczki. Zabawa oraz paczki została zorganizowana z funduszy terenowych organizacji związkowych, część kosztów została pokryta z funduszu Zarządu Oddziałowego NSZZ SG w Białymstoku.

Poczęstunek dla dzieci w postaci pączków oraz faworków za sponsorowała piekarnia "Podolszyńscy", pizzę dla dzieci sponsorowała Pizzeria "KEBAB PIZZA". Mamy nadzieję, że wszyscy się dobrze bawili i organizacja „Choinki” spełniła oczekiwania naszych pociech, myślimy że uda nam się zorganizować taką imprezę za rok na którą serdecznie zapraszamy już dziś : )

V Turniej Piłki nożnej służb mundurowych oraz organów samorządowych powiatu hajnowskiego

W dniu 04.10.2013r. Terenowa Organizacja Związkowa NSZZ FSG wspólnie z Komendantem Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych zorganizowała „ V Turniej Piłki nożnej służb mundurowych oraz organów  samorządowych powiatu hajnowskiego”

W turnieju uczestniczyło 7 drużyn oraz zaproszeni goście.

Sponsorami rozgrywek były niżej wymienione firmy:
Hoop, Bank Pocztowy oraz EKU. Katering organizowała firma Pani Janiny Alsztyniuk z Hajnówki.

Uczestniczące drużyny:

- Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych
- Placówka SG w Narewce
- Placówka SG w Mielniku
- Placówka SG w Kuźnicy
- Areszt Śledczy w Hajnówce
- Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
- Drużyna z Gminy Dubicze Cerkiewne.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych