Turniej piłki siatkowej w Białowieży

W dniu 08.11.2014 roku odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Placówki SG i TOZ w Białowieży pod patronatem Wójta Gminy Białowieża rozgrywany na hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży.

W turnieju wzięło udział siedem drużyn zarówno reprezentujących jednostki organizacyjne SG naszego oddziału jak też instytucje współpracujące z Placówką SG w Białowieży. Przy gorącym dopingu licznie zebranej publiczności odbyło się 14 meczy, które zostały rozegrane w ramach dwóch grup oraz fazy pucharowej.

Zwycięzcą Turnieju została drużyna reprezentująca Urząd Gminy Białowieża, która w finale po zaciętej walce pokonała drużynę z Placówki SG w Białowieży. Klasyfikacja drużyn przedstawia się następująco:


1. Urząd Gminy Białowieża
2. Placówka SG w Białowieży
3. Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych
4. Placówka SG w Bobrownikach
5. Placówka SG w Kuźnicy Białostockiej
6. KPP w Hajnówce
7. Białowieski Park Narodowy.

Po rozgrywkach Komendant Placówki SG w Białowieży mjr SG Marek Bielawski wspólnie z Wójtem Gminy Białowieża Panem Albertem Litwinowicz podziękował wszystkim za udział w turnieju i wręczył kapitanom drużyn puchary i dyplomy. Najlepszą zawodniczką turnieju została Katarzyna Murawska z Placówki SG w Bobrownikach, a najlepszym zawodnikiem został Stefan Ochryciuk z Placówki SG w Białowieży. Wręczono również dyplomy i pamiątkowe statuetki sędziom i instytucjom dzięki których pomocy udało się zorganizować turniej. Na koniec uczestnicy zawodów udali się na spotkanie integracyjne.

Przewodniczący TOZ NSZZ FSG
w Białowieży Przemysław Glencner