Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych