Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

V turniej piłki nożnej w Czeremsze

       W Czeremsze na obiekcie sportowym ŚKS „Kolejarz” Czeremcha odbyła się V edycja turnieju piłki nożnej, w którym wzięło udział 11 zespołów, tj. Państwowa Straż Pożarna w Hajnówce oraz Bielsku Podlaskim, Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Areszt Śledczy w Hajnówce, Oddział Celny w Połowcach, Podlaski Oddział SG w Białymstoku, Placówki Straży Granicznej w Białowieży, Bobrownikach, Mielniku oraz Czeremchy. Zawody rozegrano równoległe na dwóch boiskach, w dwóch grupach, z których do półfinału wyszły drużyny Placówki SG w Czeremsze, Areszt Śledczy Hajnówka, Państwowa Straż Pożarna Bielsk Podlaski, Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach.

        W finale turnieju spotkały się Placówka Straży Granicznej w Czeremsze oraz Państwowa Straż Pożarna w Bielsku Podlaskim, która 0:1 pokonała gospodarzy. Zaznaczyć należy, że w roku 2016 mieliśmy ten sam scenariusz, lecz wtedy gospodarz przegrał w karnych.

Czytaj więcej...

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Siemiatyczach.

W dniu 11.06.2018r. związkowcy ZT NSZZ FSG w Mielniku a jednocześnie druhowie OSP Niemirów uczestniczyli w obchodach Powiatowych Dnia Strażaka w Siemiatyczach.

W uroczystościach uczestniczył między innymi Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbrygadier Jarosław Wendt Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Jan Zalewski, Wicestarosta Marek Bobel, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Krzysztof Andruszkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Wiesław Klepacki, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Siemiatyckiego, Duchowni oraz przedstawiciele instytucji i firm z powiatu siemiatyckiego.

Czytaj więcej...

Dzień dziecka w Hajnówce.

W dniu 10.06.2018 na terenie nadleśnictwa Hajnówka przy ul. Kolejki Leśne odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników SG z Narewki, Białowieży Dubicz Cerkiewnych i Czeremchy. W imprezie brały udział także dzieci pracowników Nadleśnictwa Hajnówka, funkcjonariuszy Policji z KPP Hajnówka, funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Hajnówce, Strażaków z KP PSP w Hajnówce.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe spotkanie związkowców!

 Wczoraj w Michałowie Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Marcin Kolasa oraz Przewodniczący Zarząd Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku kol. Piotr Baranicz spotkali się z Wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Litewskiej Straży Granicznej kol. Edwardem Sinkiewiczem.

Czytaj więcej...

Dzień Dziecka na terenie Komendy Oddziału w Białymstoku

W dniu dzisiejszym odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Białymstoku. Przy świetniej pogodzie oraz fantastycznych animacjach bawiły się dzieci funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W imprezie po raz pierwszy uczestniczyły dzieci z domu dziecka z m. Krasne.

Czytaj więcej...

II Memoriał w piłce nożnej im. Ś.p. Mariusza Gniadka.

W dniu 8 czerwca br. odbyły się zawody sportowe, które rozpoczęły się od mszy Świętej sprawowanej przez kapelana Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk. SG Wiesława Kondraciuka. Podczas otwarcia turnieju Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski w imieniu samorządu przekazał komendantowi Placółwki defibrylator, który ma służyć mieszkńcom gminy Mielnik. W turnieju brało udział 8 drużyn tj.: z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych, Placówki SG w Czeremsze, Placówki SG w Mielniku, Placówki SG w Janowie Podlaskim, Placówki SG w Bohukałach, Nadwiślańskiego OSG, KPP w Siemiatyczach, Samorządu Gminy Mielnik. Na turniej przybyli:

Przedstawiciel Głównego sponsora PZU - Pani Joanna Chodynicka

V-ce przewodniczący ZG NSZZ FSG-Emil Czwaliński

Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Białymstoku-Piotr Baranicz wraz z v-ce przewodniczącymi

Czytaj więcej...

Próba porozumienia pomiędzy Federacją ZZ SM a Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Informuję, że w dniu 5 czerwca 2018 roku Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie MSWIA i miało na celu wypracowanie porozumienia pomiędzy Federacją ZZ SM a Ministrem Spraw Wewnętrznych. W trakcie spotkania strona związkowa zgłosiła uwagi i propozycje zmian do przedstawionej wersji porozumienia przygotowanego przez MSWIA.

Czytaj więcej...

Wakaty w służbach.

W policji nieobsadzone jest 6,1 proc. stanowisk etatowych, w Służbie Ochrony Państwa – 17,6 proc., w Państwowej Straży Pożarnej – 4,8 proc., zaś w Straży Granicznej – 13,5 proc. – wynika z informacji przedstawionych we wtorek przez wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego.

Czytaj więcej...

Problemy kadrowe występują we wszystkich służbach, ale prawdziwą podwyżkę dostali tylko funkcjonariusze SOP

Od pierwszego maja wzrosły wynagrodzenia we wszystkich służbach mundurowych podległych MSWiA, ale tylko w Służbie Ochrony Państwa wprowadzono podwyżkę na miarę problemów z jakimi borykają się dzisiaj formacje mundurowe. Skoro wakaty w SOP są niewiele większe niż w SG, dlaczego SOP dostał 1036 zł, a SG od 102 do 202 zł?

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk