Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

SZKOŁA CERTUS

 

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o zainicjowanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2185)

Niezależny Samorządny Związek Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wystąpił z wnioskiem do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o dokonanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2185) w zakresie zmian w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

NSZZ FSG proponuje następujące brzmienie art. 2 pkt. 2 projektu:

Czytaj więcej...

Wywiad ministra Zielińskiego dla Dziennika Gazety Prawnej

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się wywiad red. Tomasza Zółciaka z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim zatytułowany: „Polska jako kraj neofaszyzmu? To skrajna głupota”.

Czytaj więcej...

Gdzie jeszcze pracuje się dla idei?

W sferze budżetowej pracuje co piąty Polak. Większość z nich zarabia gorzej niż sprzedawca w dyskoncie. Walczą o 100–200 zł. Tyle by wystarczyło, żeby zacząć żyć normalniej. Nie normalnie, bo jak sami mówią, do tego daleka droga. Ale wystarczyłoby, żeby zapłacić najpilniejsze zaległe rachunki, może mieć trochę cieplej w domu, dać kieszonkowe dzieciom. O kim mowa? O pracownikach domów pomocy społecznej, urzędnikach najniższego szczebla, aplikantach, pracownikach prokuratur i całej masie przedstawicieli innych zawodów będących na garnuszku państwa. A ten garnuszek nie jest już taki, jaki zapamiętaliśmy z lat 90.

Czytaj więcej...

Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych

XVII Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. Finały rozegrano na hali sportowej w ZPO w Kodniu. Wcześniej odbywały się mecze w grupach na halach w Sławatyczach, Tucznej, Wisznicach i Piszczacu. Organizatorem przedsięwzięcia jest od lat emerytowany funkcjonariusz i związkowiec kol. Sławomir Jarocki. Zawodników w Kodniu powitał i sportowej rywalizacji życzył wójt Jerzy Troć. ZO NSZZ w Białymstoku oraz Podlaski Oddział SG reprezentowała drużyna z Placówki SG w Mielniku.

Czytaj więcej...

Nad ministrem Brudzińskim gromadzą się czarne chmury.

Pod koniec listopada ubiegłego roku, pisaliśmy o obawach funkcjonariuszy policji o swoją przyszłość. Wiele już lat minęło od czasów, gdy wizerunek Policji był tak bardzo nadszarpnięty politycznym angażowaniem jej w interesy partyjne. Dla wielu z mundurowych, prymat miesięcznic smoleńskich, ochrona środowisk skrajnych i używanie funkcjonariuszy przeciwko protestującym stanowi twardy orzech do zgryzienia podczas codziennej służby. Swoje robią także obrazki policjantów wycinających konfetti dla wiceministra Zielińskiego czy paradujących w przebraniu aniołków podczas uroczystości religijnych nie licują z powagą munduru.

 

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenie ZG NSZZ FSG z dnia 28.02.2018r.

 

Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG.

Wczoraj odbyło się posiedzenie ZG w którym udział wzięli Zastępcy Komendanta Głównego gen. Bryg.SG Jackiem Bajgerem i Panem Markiem Małkowskim oraz Dyrektorem Biura Finansów Panią płk. SG Wioletą Gorzkowską.

Czytaj więcej...

Zimowym Runmageddon w Ełku

 

W dniu 25.02.2018 r. członek ZT NSZZ FSG w Lipsku mł.chor. SG Tomasz Margielewicz wziął udział w Zimowym Runmageddon w Ełku w formule REKRUT. Przy temperaturze -18 stopni Celcjusza do pokonania było 6 km i 30 przeszkód takich jak: 2 metrowe doły, 5 metrowe ścianki, mutiringi, lodowa kąpiel w jeziorze itd. Przeszkody i trasa pokonana. Pozostały już tylko wspomnienia i siniaki.

 

Czytaj więcej...

Szelment 2018

Szelment 2018 zaliczony!!!

W dniu 21.02 br. odbyła się wyprawa na wzgórza Szelmentu. Świetna pogoda i fantastyczna atmosfera dodatkowo mobilizowała uczestników do szybkich, ale bezpiecznych zjazdów.

Czytaj więcej...

Pożegnanie z mundurem ppłk. SG Franciszka Ilczuk

W dniu 23.02.2018r.

 

23 lutego w Sali Tradycji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę mjr SG Krystyny Romaniuk.

Mjr SG  Krystyna Romaniuk po blisko 25 latach w mundurze odeszła na emeryturę.  Przez całą swoją służbę w Straży Granicznej związana była z katowickim lotniskiem, gdzie ostatnie 10 lat piastowała stanowisko Kierownika Grupy do Spraw Cudzoziemców.
Podczas uroczystego apelu płk SG Dariusz Bukowski - Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podziękował funkcjonariuszce za lata wzorowej służby oraz życzył pomyślności na nowym etapie życia. Jako wyraz szacunku i uznania mjr SG Krystyna Romaniuk otrzymała z rąk Komendanta Oddziału szablę oficerską.

 

Ppłk SG Zdzisław Raczewski związany był z naszym Ośrodkiem od 1 lipca 2004 r., po uprzednim zakończeniu zawodowej służby wojskowej. Do 15 listopada 2006 r. realizował zadania w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych, następnie przez okres 7 lat związany był z Wydziałem Łączności i Informatyki, gdzie wykonywał zadania od stanowiska kierownika Sekcji po pełnienie obowiązków na stanowisku naczelnika Wydziału.

Od 20 grudnia 2013 r., jako naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, ppłk SG Zdzisław Raczewski kierował ponad 100 - osobowym zespołem funkcjonariuszy i pracowników. Odpowiadał za realizację zadań związanych z logistycznym zabezpieczeniem procesu szkolenia w Ośrodku oraz prowadzeniem gospodarki transportowej, żywnościowej, paliwowo – energetycznej, nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i kwaterunkowej, uzbrojeniem i techniką specjalną oraz realizowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych COSSG. Pełniąc służbę, zawsze optymalnie wykorzystywał posiadaną wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które bezpośrednio przekładały się na realizację statutowych zadań Ośrodka. Za osiągane wyniki był wielokrotnie odznaczany m.in.:

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – Tomasz Bogdan
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Kamil Miezio
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk