Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Zaproszenie do akcji krwiodastwa

Zapraszamy po raz kolejny do udziału w akcji oddania krwi na ternie komendy oddziału w dniu 5 listopada 2018 roku.

Czytaj więcej...

III Otwarte Mistrzostwa Kynologiczne POSG w Białymstoku

W dniach 28-30 sierpnia 2018 r. odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Kynologiczne Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. 

W zawodach udział wzięło 15 przewodników z psami służbowymi z różnych zakątków Polski, w tym 9 z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 6 przewodników z Bieszczadzkiego OSG, Nadbużańskiego OSG, Warmińsko-Mazurskiego OSG oraz z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i Straży Miejskiej w Białymstoku. 

Czytaj więcej...

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ FSG

                                                       

                                                                        Warszawa, dn. 20 sierpnia 2018 roku

Komunikat

Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ FSG

Informuję, że jedynym organem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznym powołanym do podejmowania decyzji w związku z ogłoszoną w dniu 16 lipca 2018 roku ogólnopolską akcją protestacyjną jest Komitet Protestacyjny NSZZ FSG. Tylko powołany Komitet protestacyjny ma kompetencje do podejmowania wiążących decyzji w kwestii uruchamiania i przerywania przyjętych form protestu. Decyzje te są uzależnione od postępu w rokowaniach ze stroną rządową.

Czytaj więcej...

Akcja protestacyjna !!!

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

podjęła w dniu 11 lipca br. decyzję

o rozpoczęciu od dnia 16 lipca 2018 r.

ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych

Protest służb mundurowych rozszerzy się o funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej – poinformował w środę przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa.

Czytaj więcej...

Informacja Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 4 lipca 2018 roku w imieniu Federacji  Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazałem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejny projekt porozumienia dotyczący realizacji postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

Książka pt. „Straż Graniczna w Białowieży 1991-2015”.

Informujemy, że dzięki wsparciu związków zawodowych nasz kolega wieloletni związkowiec były Przewodniczący ZT w Białowieży, obecnie emeryt Krzysztof Łapiński zakończył pracę nad książką pt. „Straż Graniczna w Białowieży 1991-2015”.nad którą pracował w wolnych chwilach przez ponad 10 lat.

Książka składa się z kilku rozdziałów. W pierwszych trzech poprzez charakterystykę codziennychsłużb funkcjonariuszy w ochronie granicy państwa w Białowieży, przybliżył czytelnikom jej nietypowy charakter. Jak wiemy, na przełomie ostatnich 25 lat, służba ta przechodziła wiele etapów zmian, związanych z dostosowywaniem jej do kolejnych wyzwań organizacyjnychoraz unowocześnianiem istniejącego systemu ochrony.Autor przybliża nam etapy funkcjonowania Strażnicy SG w Białowieży, GPK w Białowieży, Placówki SG w Białowieży oraz utworzenie nowego przejścia granicznego.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk