Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Dzień Dziecka dla Dzieci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej


W dniu 02.06.2013 po raz pierwszy od jakiegoś czasu wspólnymi siłami z okolicznymi terenowymi organizacjami związkowymi z Kuźnicy, Krynek, Bobrownik, Michałowa, Oddziału, WOŚ, SOiA i Zarządem Oddziałowym NSZZ FSG udało się zorganizować Dzień Dziecka dla Dzieci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Dzięki uprzejmości Pana Komendanta płk SG Leszka Czecha imprezę zorganizowaliśmy na terenie boiska sportowego w oddziale, za co bardzo dziękujemy. Imprezę prowadziła profesjonalna grupa animacyjna FAST QAD która organizowała różne gry, zabawy i konkursy dla naszych pociech. Można było także skorzystać z ogromnej zjeżdżalni  Clown, najmłodsze dzieci korzystały z pomocy dorosłych. Była także skakalnia i trampolina na których można było się wybawić za wszystkie czasy.

Czytaj więcej...

Obchody Dnia Dziecka w Hajnówce dla dzieci funkcjonariuszy Straży Granicznej

W dniu 01.06.2013 już po raz drugi w Hajnówce odbyły się obchody Dnia Dziecka dla dzieci funkcjonariuszy Straży Granicznej zrzeszonych w związkach zawodowych.

Impreza odbyła się na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Hajnówce, dzięki współpracy Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku ze wspaniałymi ludźmi Panem Mirosławem Awksentiuk i Panem Markiem Hanula. Po raz kolejny Panowie nie odmawiają pomocy w organizacji imprezy dla naszych dzieciaków, za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy także za wystawienie pojazdów i sprzętu służbowego Komendantowi Komedy Powiatowej  Policji w Hajnówce kom. Dariuszowi Kułak i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce st. bryg Jarosławowi Trochimczyk.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka służb mundurowych do Poczajowa na Ukrainie

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni wraz z rodzinami  PoOSG uczestniczyli w pielgrzymce służb mundurowych do Poczajowa na Ukrainie. Podczas pielgrzymki spotkaliśmy swoich kolegów ze służby więziennej, straży pożarnej i urzędu celnego. Uczestnictwo w pielgrzymce było możliwe dzięki współpracy Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG z przedstawicielami związków zawodowych innych służb mundurowych. Zaproszenie do uczestnictwa w pielgrzymce otrzymaliśmy  ze strony opiekuna duchowego funkcjonariuszy więziennictwa ks. Adama Krysztopowicza oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego i Zarządu Okręgowego Związków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kol. Adama Gryki, za które bardzo dziękujemy.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk