Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

"Dość lekceważenia społeczeństwa"

Bydgoszcz, 5 września 2013r.

Koleżanki i Koledzy!
„Dość lekceważenia społeczeństwa” pod takim hasłem będą odbywać się we wrześniu w Warszawie ogólnopolskie dni protestu,
zaplanowane przez trzy reprezentatywne centrale związkowe.

FZZ wraz z pozostałymi centralami tj. OPZZ i NSZZ Solidarność w dniu 26 czerwca 2013 r. na znak protestu zawiesiły swój udział w pracach
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz Zespołach Branżowych.

Zawieszenie prac w ww.  gremiach przez trzy reprezentatywne organizacje związkowe nastąpiło na skutek prowadzonego przez rząd, już od dłuższego czasu, pozorowanego  dialogu społecznego. Obecny Rząd zupełnie ignoruje postulaty zgłaszane przez związki zawodowe czego dowodem jest przebieg prac min. nad zmianami  w Ustawie Kodeks Pracy, w ustawach o systemie ochrony zdrowia, edukacji, a także ustawie antykryzysowej.

Czytaj więcej...

27 sierpnia br. pikieta związkowców służb mundurowych w Warszawie

Warszawa, 5 sierpnia 2013 r
F-26/2013

KOMUNIKAT
5 sierpnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego przyjęto ustalenia w sprawie dalszego przebiegu akcji protestacyjnej FZZSM i wysłuchania publicznego projektu ustawy ws. L-4 przewidywanego na 27 sierpnia br. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Wielkopolskiej FZZSM i Krajowcy Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność".

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwraca się do wszystkich krajowych komitetów protestacyjnych organizacji wchodzących w jej skład o podjęcie decyzji o udziale w pikiecie pod Sejmem RP w dniu 27 sierpnia 2013 roku od godziny 9.00 w trakcie wysłuchania publicznego. W pikiecie tej powinni wziąć udział członkowie zarządów krajowych, wojewódzkich/ okręgowych/ oddziałowych i szkolnych/uczelnianych poszczególnych organizacji.

Czytaj więcej...

L4 już się nie będzie opłacało mundurowym

"Policjantom przestanie się opłacać L4. Mundurowi wszystkich służb dostają dziś za chorobowe 100 proc. pensji. Rząd chce to ściąć do 80 proc. - Czekają nas protesty, ale musimy to zrobić - mówi poseł PO Marek Wójcik
Jeśli wierzyć rządowym statystykom, nasze służby są wyjątkowo chorowite. W 2011 r. policjanci - jest ich ok. 97 tys. - co miesiąc brali łącznie 183 tys. dni zwolnień lekarskich. Wypada prawie 2 dni miesięcznie na każdego policjanta. Rocznie daje to 2,2 mln dni.

W wojsku dni na L4 było co miesiąc 144,5 tys.; w Straży Granicznej - ok. 35 tys.; w Służbie Więziennej - 32,5 tys.; u strażaków - 19 tys.; w ABW - 7,5 tys."

źródło: wyborcza.pl
Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,14351011,Bacznosc__z_lozka_wstan_.html#ixzz2aQWYOFbd

Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji, w imieniu członków NSZZ FSG Oddział w Białymstoku

funkcjonariuszom i pracownikom Policji
składamy życzenia pomyślności i wytrwałości w tak trudnej i odpowiedzialnej służbie, która wymaga nie tylko najwyższych kwalifikacji i umiejętności, a także rzetelnej postawy moralnej.

W dniu Waszego święta z całego serca życzymy jak najwięcej zdrowia, sukcesów zawodowych, spełnienia marzeń, a także satysfakcji i radości w życiu prywatnym i rodzinnym.


Zarząd Oddziałowy
NSZZ FSG
Oddział w Białymstoku

Czytaj więcej...

Projekt ustawy o L-4 w Sejmie RP

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1497

Przedstawiciel NSZZ FSG z Białegostoku na spotkaniu z Ministrem Stachańczykiem w sprawie L4

Komunikat ze spotkania w MSW
W dniu 1 lipca  2013 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej NSZZ FSG w kwestii  projektu ustawy ws. L-4 oraz procesu reorganizacji w Straży Granicznej.
W  spotkaniu uczestniczyli:

1.    gen. bryg. SG Dominik Tracz – Komendant Główny SG
2.    gen. bryg SG Marek Borkowski – Zastępca Komendanta Głównego SG
3.    Grzegorz Polak - Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i współpracy Międzynarodowej

oraz przedstawiciele NSZZ FSG:

1. st. chor. sztab. SG Piotr Bazyluk - Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG.
2. mjr SG Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG
3. mjr SG Tomasz Deszcz - Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG

Czytaj więcej...

XI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów NSZZ FSG w Sękocinie Starym

26 czerwca 2013 roku o godz. 13.00 rozpoczęto XI zjazd sprawozdawczo-wyborczy delegatów NSZZ FSG.
Zjazd sprawozdawczo wyborczy odbywa się raz na cztery lata. Na zjeździe wybrano nowe władze związkowe, które przez kolejne lata będą reprezentować funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Nowe władze krajowe NSZZ FSG  przedstawiają się następująco:

Przewodniczący KKW NSZZ FSG - Mariusz Tyl

Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG:

Marek Ziniewicz (Podlaski OSG),      Marcin Kolasa (Nadwiślański OSG),     
Lech Skibicki (Nadbużański OSG),    Robert Zientarski,(Morski OSG)
Tomasz Deszcz (Nadodrzański OSG),    Piotr Grabowski (Warmińsko-Mazurski OSG),
Kryspin Żytkowicz (Karpacki OSG),    Sebastian Dobrowolski (Bieszczadzki OSG),   
Marcin Czępiński (Nadwiślański OSG)

Czytaj więcej...

NSZZ FSG włączył się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ FSG na podstawie uchwały 49/VIII/2013 podjętej podczas nadzwyczajnego posiedzenia KKW, postanowiła przystąpić do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 28 maja 2013 roku projektu o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

 

Czytaj więcej...

Dzień Dziecka dla Dzieci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej


W dniu 02.06.2013 po raz pierwszy od jakiegoś czasu wspólnymi siłami z okolicznymi terenowymi organizacjami związkowymi z Kuźnicy, Krynek, Bobrownik, Michałowa, Oddziału, WOŚ, SOiA i Zarządem Oddziałowym NSZZ FSG udało się zorganizować Dzień Dziecka dla Dzieci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Dzięki uprzejmości Pana Komendanta płk SG Leszka Czecha imprezę zorganizowaliśmy na terenie boiska sportowego w oddziale, za co bardzo dziękujemy. Imprezę prowadziła profesjonalna grupa animacyjna FAST QAD która organizowała różne gry, zabawy i konkursy dla naszych pociech. Można było także skorzystać z ogromnej zjeżdżalni  Clown, najmłodsze dzieci korzystały z pomocy dorosłych. Była także skakalnia i trampolina na których można było się wybawić za wszystkie czasy.

Czytaj więcej...

Obchody Dnia Dziecka w Hajnówce dla dzieci funkcjonariuszy Straży Granicznej

W dniu 01.06.2013 już po raz drugi w Hajnówce odbyły się obchody Dnia Dziecka dla dzieci funkcjonariuszy Straży Granicznej zrzeszonych w związkach zawodowych.

Impreza odbyła się na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Hajnówce, dzięki współpracy Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku ze wspaniałymi ludźmi Panem Mirosławem Awksentiuk i Panem Markiem Hanula. Po raz kolejny Panowie nie odmawiają pomocy w organizacji imprezy dla naszych dzieciaków, za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy także za wystawienie pojazdów i sprzętu służbowego Komendantowi Komedy Powiatowej  Policji w Hajnówce kom. Dariuszowi Kułak i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce st. bryg Jarosławowi Trochimczyk.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk