Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Czwarta rocznica katastrofy śmigłowca Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Przedstawiciele ZO NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających tragiczną śmierć funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, która miała miejsce cztery lata temu.

(...)"W przeddzień czwartej rocznicy katastrofy śmigłowca SG wojewoda podlaski uczestniczył w uroczystościach upamiętniających to tragiczne wydarzenie. W mszy w kościele garnizonowym uczestniczyli bliscy ofiar katastrofy oraz funkcjonariusze i pracownicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Dalsza część uroczystości odbyła się w miejscu katastrofy, po stronie białoruskiej, przy pomniku upamiętniającym tragicznie zmarłych lotników.

Cztery lata temu w katastrofie śmigłowca Kania należącego do Straży Granicznej zginęli: porucznik Andrzej Żukowski, chorąży sztabowy Bartłomiej Bartnicki i chorąży Marcin Bezubik. Do katastrofy doszło podczas lotu patrolowego wzdłuż wschodniej granicy. Funkcjonariusze lecieli z Białegostoku do Mielnika. Tragedia rozegrała się 31 października ok. godz. 18. Po nocnych poszukiwaniach szczątki śmigłowca znaleziono po stronie białoruskiej, około dwustu metrów od granicy, na wysokości miejscowości Klukowicze.(...)"


źródło: http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/exeres/2A987E2B-A04B-42EB-8C7C-0C539187753A.htm

tekst, fot. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli otrzymywać ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny bez żadnych ograniczeń

Senat RP: funkcjonariusze Straży Granicznej zwalniani ze służby będą mogli otrzymywać ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny bez żadnych ograniczeń.
Na 41 posiedzeniu Senat RP przyjął bez poprawek ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania te wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. (sygn. akt K 1/08). Sędziowie uznali wówczas, że niezgodny z ustawą zasadniczą jest art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.). Na jego podstawie funkcjonariusze służący w tej formacji po upływie trzech lat tracili prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za czas wolny od służby.

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.3)) w art. 118:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3;”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3–5, ust. 2 pkt 2 oraz 9–11 otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3.”;
3) uchyla się ust. 2a.

Obecne zapisy ustawy o SG, zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny:

Czytaj więcej...

"Nasza Krew - Nasza Ojczyzna" - Akcja Honorowego Oddania Krwi

 ZAPROSZENIE

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej,
Regionalny Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża oraz
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
zapraszają

do udziału w drugiej edycji akcji honorowego oddania krwi pod hasłem:

"Nasza Krew - Nasza Ojczyzna"

Honorowy patronat na przedmiotową akcją objął
Komendant Główny Straży Granicznej  Pan gen. bryg. SG Dominik TRACZ

Przez cały czas trwania akcji to jest od dnia 04 listopada 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 r. będzie możliwość oddania krwi we wszystkich Regionalnych Oddziałach Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – podając hasło akcji.

Czytaj więcej...

Reprezentacja Podlaskiego Oddziału SG na mistrzostwach w morskim wędkowaniu

04 października 2013 roku we Władysławowie odbyły się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Straży Granicznej w wędkarstwie morskim.  Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG wzięli udział w mistrzostwach i zajęli 3 miejsce drużynowo.

Organizatorami Zawodów byli:
Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku, Komendant PSG we Władysławowie ppłk SG Krzysztof Maluchnik, Organizacja Terenowa NSZZ FSG przy PSG we Władysławowie, Koło Wędkarskie PZW NR 120 przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

Honorowy Patronat nad mistrzostwami objęli, Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku – kontradm. SG Piotr Stocki oraz Przewodniczący KKW NSZZ FSG – kpt. SG Mariusz Tyl

W zmaganiach wędkarskich wzięło udział 65 wędkarzy z całej Polski ( Morski OSG, Podlaski OSG, Bieszczadzki OSG, COS SG Koszalin, CS SG Kętrzyn, Warmińsko-Mazurski OSG, Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe, TU Allianz, Komenda Główna SG, Nadodrzański OSG, KPP Puck, Nadwiślański OSG, Sudecki OSG, Koło Policyjne PZW nr 136 w Gdyni)

Czytaj więcej...

Pożegnanie z mundurem Kolegi Jarosława Niewińskiego

    Dnia 27.09.2013r. w Suwałkach odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę naszego Kolegi Jarosława Niewińskiego.
    Jarosław Niewiński został przyjęty do służby 30.03.1993. Służbę rozpoczął w podoficerskiej szkole zawodowej w CSSG w Kętrzynie. W okresie od września 1993 roku do lutego 1997 roku pełnił służbę w kontroli ruchu granicznego w Granicznym Punkcie Kontrolnym w Bezledach w Warmińsko Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Od lutego 1997 roku do listopada 2009 w kontroli ruchu granicznego w Granicznym Punkcie Kontrolnym w Budzisku.

Czytaj więcej...

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG na Halowym Turnieju Piłki nożnej w Warszawie

W dniu 28.09.2013 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Włochy odbył się III Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Zawiązku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn: Urząd Dzielnicy Włochy, Ośrodek Sportu i Rekreacji   Dzielnicy Włochy, Komenda Główna Straży Granicznej, Podlaski Oddział Straży Granicznej, Morski Oddział Straży Granicznej, Karpacki Oddział Straży Granicznej, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Czytaj więcej...

Podziękowania Forum Związków Zawodowych za udział w "Ogólnopolskich dniach protestu"

Szanowny Pan
Mariusz Tyl
Przewodniczący
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Pismo do pobrania w PDF
Na ręce Kolegi Przewodniczącego niniejszym pragnę złożyć serdeczne podziękowania za solidarne, liczne i aktywne uczestnictwo przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Ogólnopolskich Dniach Protestu, jakie miały miejsce w dniach 11-14 września 2013 r. w Warszawie.
W tych dniach stanowczo zaprotestowaliśmy przeciwko prowadzonej przez rząd - zmierzającej do degradacji standardów społecznych- polityce. Wspólnie domagając się przestrzegania podstawowych zasad demokracji opartych na dialogu społecznym, pokazaliśmy, że nie jest Nam obojętny los ludzi pracy.

Czytaj więcej...

Ponad 23 tys. pikietujących pod Sejmem – dzień branżowy

Ponad 23 tysiące osób z trzech reprezentatywnych centrali związkowych zgromadziło się 11 września pod Sejmem na pikiecie rozpoczynającej czterodniowe manifestacje zorganizowane pod hasłem „dość lekceważenia społeczeństwa”. 

Obecne były wszystkie organizacje członkowskie Forum Związków Zawodowych, a najliczniej branża transportowa, służba zdrowia i służby mundurowe.

W pikiecie pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w imieniu FZZ głos zabrał Przewodniczący NSZZ Policjantów Grzegorz Nems.
Mówił, że manifestanci chcą uświadomić władzy ogromne niezadowolenie społeczne z sytuacji, która obecnie ma miejsce w Polsce.

„Pracownicy służby mundurowych protestują głównie przeciwko antypracowniczym zmianom w kodeksie Pracy. Domagają się podjęcia dialogu,
ale rząd jest głuchy na głos funkcjonariuszy, np. w prawie zwolnień L4 dla służb mundurowych” - mówił.

Następnie głos zabrał Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman, który wołał do zebranych związkowców
„Niech nasz głos będzie usłyszany, niech nasza manifestacja będzie usłyszana. Pozdrawiamy Ministra Spraw Wewnętrznych. Niech nasz głos będzie usłyszany”.

Jako trzeci wystąpił Mariusz Tyl, Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej „Wszyscy jesteśmy razem by powiedzieć dość zubożania funkcjonariuszy i ich rodzin. Dość przywilejom. To co nam się należy to nie przywileje. Niektórzy nie rozumieją , że to właśnie od funkcjonariuszy zależy sytuacja w naszym kraju. Powiedzmy w końcu dość!” – podkreślił.

Czytaj więcej...

Komunikat organizacyjny w sprawie pikiety 11 września 2013

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

Warszawa, 5 września 2013 r.
F-29/2013

KOMUNIKAT Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na posiedzeniu w dniu 5 września 2013 roku przyjęła następujące ustalenia
dotyczące manifestacji służb mundurowych w dniu 11 września br.:

1)  Rozpoczęcie manifestacji w dniu u września nastąpi o godzinie 12.00 pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych przy ul. Rakowieckiej 2a.
2)  Funkcjonariusze uczestniczą w manifestacji w umundurowaniu służbowym.
3)  Federacja apeluje do uczestników manifestacji o zachowanie zgodne z prawem. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków pirotechnicznych. Należy podporządkowywać się poleceniom organizatorów.
4)  Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu manifestacji znajdują się w załączniku do komunikatu.
Federacja ZZ SM apeluje o liczny udział w manifestacji i poparcie naszych postulatów

PRZEBIEG ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO w dniu 11 września 2013 roku

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk