Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Budżet służb mundurowych na 2015 rok - w Straży Granicznej najgorzej

Budżet służb mundurowych na 2015 rok  - rząd PO-PSL Ewy Kopacz lekceważy nasze bezpieczeństwo

"(...)Komisja  Spraw  Wewnętrznych  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  posiedzeniu  w  dniu  21  października  2014  roku  rozpatrywała  projekt  budżetu  państwa  na  2015  rok  w części 42 – sprawy wewnętrzne, w części 85 – budżety wojewodów w zakresie dochodów  i wydatków Państwowej Straży Pożarnej i obrony cywilnej oraz w zakresie rezerw celowych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Zabierając  głos  podczas  posiedzenia  Komisji  oceniłem  budżet  przeznaczony  na finansowanie zadań przez służby mundurowe jako budżet stagnacji, który nie gwarantuje ich  rozwoju  pod  względem  potrzeb  modernizacyjnych,  inwestycyjnych,  organizacyjnych, płacowych czy motywacyjnych. Ogólny wzrost przewidywanych wydatków to zaledwie 2,3% w stosunku do 2014 roku, przy czym w Policji ma on wynieść 1,9%, w Państwowej Straży Pożarnej  3,1%,  w  Biurze  Ochrony  Rządu  2,7%.  Najgorsza  sytuacja  dotyczy  Straży  Granicznej,  gdzie  w  2015  roku  ma  nastąpić  zmniejszenie  wydatków  o  1,3%. 

Czytaj więcej...

Mecz pomiędzy reprezentacją Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej a reprezentacją Białoruskiej Służby Granicznej rejonu Grodzieńskiego

W dniu 21.10.2014 o godz. 12-tej  na hali sportowej w Sokółce przy udziale fantastycznej oraz licznie zgromadzonej publiczności odbył się mecz pomiędzy reprezentacją Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej a reprezentacją Białoruskiej Służby Granicznej rejonu Grodzieńskiego.

Emocjonująca gra zakończyła się wynikiem 87:34 dla POSG. Zawodnikiem meczu został Andrzej Duda.

Dziękujemy Komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Zarządowi NSZZ FSG w Białymstoku oraz TOZ w Kuźnicy za organizację a widzom za wprowadzenie miłej atmosfery podczas całego meczu.

30% więcej mundurowych na służbie od wejścia w życie ustawy L-4

"(...)O ok. 30% zmniejszyła się liczba policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy BOR przebywających na L-4. O tyle samo spadła także liczba dni zwolnień lekarskich, od momentu wejścia w życie nowej ustawy, czyli od 1 czerwca 2014 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeanalizowało, jak zmieniła się absencja funkcjonariuszy służb mundurowych w ciągu trzech pierwszych miesięcy obowiązywania nowej ustawy, do analogicznego okresu w 2013 r. (czerwiec-sierpień). Dane pokazują, że zmniejsza się liczba udzielanych dni zwolnień lekarskich, a dzięki temu więcej mundurowych jest obecnych na służbie.

Czytaj więcej...

My także kibicowaliśmy Naszym Siatkarzom !!!

Blisko 100 biletów zakupił Zarząd Oddziałowy NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Białymstoku na mecz otwarcia MŚ w Siatkówce Polska : Serbia, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Z oferty biletowej mogli skorzystać związkowcy oraz ich rodziny.  Funkcjonariusze i pracownicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z rodzinami, dwoma autokarami udali się na mecz otwarcia. Mieliśmy ogromne szczęście by uczestniczyć w tak fantastycznej imprezie. Mistrzostwa zostały zainaugurowane wspaniałą ceremonią otwarcia w obecności blisko 70 tys kibiców.

Czytaj więcej...

Koniec czekania na podwyżki. Mundurowi walczą o zaległości w sądach - artykuł w gazetaprawna.pl

(...)"Policjanci, strażacy, pogranicznicy i funkcjonariusze Służby Więziennej mają dość czekania na podwyżki. Od pięciu lat ich wynagrodzenia są zamrożone. Dlatego postanowili skorzystać z procedury pozwu zbiorowego. Łącznie może chodzić o 150 tys. mundurowych.

Jako pierwsi na takie działanie zdecydowali się związkowcy ze Służby Więziennej na Mazowszu. Roszczenia ich członków z tytułu zaległej podwyżki wraz z odsetkami wynoszą od 5 do 10 tys. zł w zależności od stanowiska. W sumie o zaległą waloryzację już upomina się 842 funkcjonariuszy. Do pozwów przymierzają się inne regiony.

– To nie tylko pierwszy pozew zbiorowy mundurowych, ale jeden z największych w kraju – wyjaśnia Jarosław Sędzik, członek zarządu sieci Omega Kancelarie Prawne, która prowadzi tę sprawę.

W przygotowaniu są kolejne. O swoje postanowili się upomnieć pogranicznicy. Chodzi o tych z oddziałów straży granicznej morskiej, bieszczadzkiej, podlaskiej oraz nadwiślańskiej. Łącznie o pieniądze może powalczyć nawet 15 tys. osób.

Czytaj więcej...

Uroczyste Posiedzenie Zarządu Oddziałowego

W dniach 23-24 czerwca 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. W trakcie spotkania działalność ze swojej działalności złożyli Przewodniczący Piotr Bazyluk i Wiceprzewodniczący – skarbnik Piotr Baranicz, a także Przedstawiciele poszczególnych Terenówek.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość dyskusji z księgową prowadzącą finanse Związku, na temat właściwego przygotowania dokumentów finansowych do księgowania na kontach TOZ-ów.
Posiedzenie to było szczególne dla czworga funkcjonariuszy:
Katarzyny Wierzchowskiej, Dariusza Plaga, Marka Ziarko, Adama Wawiórko, oraz Posła Jarosława Zielińskiego, którzy za swoją działalność zostali wyróżnieni medalem pamiątkowym „Za zasługi dla NSZZ FSG”.

Czytaj więcej...

Kolonie Letnie dla dzieci i młodzieży - Czorsztyn 2014

Sprawozdanie z kolonii letnich dzieci i młodzieży funkcjonariuszy SG - Czorsztyn 2014

             W dniach od 30.06. do 10 lipca 2014r. na terenie Pienin  w miejscowości Czorsztyn, odbyły się kolonie letnie dla dzieci i młodzieży funkcjonariuszy Straży Granicznej Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie. W wypoczynku wzięło udział 45 dzieci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SG. Kolonie zostały zorganizowane przez Ks ppłk Wiesława Kondraciuka pod patronatem NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
            Organizatorzy wypoczynku i kadra pedagogiczna postawili przede wszystkim na aktywność ruchową. Dzieci w ciągu dnia uczestniczyły w kilku blokach zajęciowych, mogły się zapoznać z różnymi sportami oraz formami aktywności ruchowej.
        Pierwszego dnia po przyjeździe dzieci wraz z przewodnikiem oraz wychowawcami weszły na Trzy Korony.

Czytaj więcej...

Nowe ubezpieczenie zdrowotne dla funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG

W ramach współpracy z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym, który reprezentuje programy ubezpieczeń w Straży Granicznej przesyłamy ofertę SKOK Ubezpieczenia - oferta ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący
ZO NSZZ FSG przy PoOSG
Piotr Bazyluk

 

PROGRAM UBEZPIECZENIA, OFERTA TAKŻE DO POBRANIA W PDF

Poniżej opis wariantów:

Czytaj więcej...

Obchody XXIII rocznicy powstania STRAŻY GRANICZNEJ w Podlaskim Oddziale SG w Białymstoku.

W dniu 23 maja 2014 roku Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku obchodzona była XXIII rocznica powstania Straży Granicznej.

Obchody święta Straży Granicznej rozpoczęły się od mszy świętej w Katedrze Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja, a następnie w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Jerzego w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Kolejnym punktem obchodów Naszego święta była apel służbowy na terenie Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w którym uczestniczyli:

Czytaj więcej...

Podsumowanie działalności Zarządu Oddziałowego za 2013 rok

20 Marca 2014 roku o godzinie 9:00 na terenie Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku . Obradom przewodniczył Kol. Piotr Bazyluk, który przybliżył główne założenia oraz problemy nurtujące funkcjonariuszy w codziennej służbie. Podczas posiedzenia podjęte zostały uchwały regulujące działanie naszej organizacji  oraz wyznaczające nowe kierunki działań.

Ważnym tematem obrad była problematyka, restrukturyzacji SG, kariery zawodowej w SG i realizacji szkoleń  związanych z awansem w służbie.  Podsumowano działalność Zarządu Oddziałowego za rok 2013 pod względem finansowym. Obrady zakończyły się o godzinie 15:30.   

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk