Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

SZKOŁA CERTUS

 

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Sprawozdanie z akcji honorowego oddania krwi pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”

 Dali coś od siebie – kolejna udana akcja honorowego oddania krwi.

    W okresie od dnia 04 listopada 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 r. pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominika TRACZA odbyła się kolejna akcja honorowego oddania krwi pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Celem akcji było pozyskanie krwi dla jak  największej liczby osób poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Chcieliśmy również podkreślić, że jako funkcjonariusze publiczni, zobowiązujemy się do pomocy drugiemu człowiekowi poprzez bezinteresowne i czynne uczestnictwo w takich akcjach jak ta. Oddając krew pomagamy nie tylko ofiarom nieszczęśliwych wypadków, ale wszystkim potrzebującym mając na uwadze, że kiedyś sami możemy potrzebować takiego daru serca.

Czytaj więcej...

Straż graniczna ogłosiła nabór. Chętni zablokowali linię

(...)"W środę Podlaski Oddział Straży Granicznej prowadził nabór do pracy. Żeby się zarejestrować trzeba było w godzinach 9-13 zadzwonić na infolinię.

- Chętnych było tyle, że blokowali linię. Jeśli w tym samym czasie dzwoni do nas 28 osób, w słuchawce pojawia się komunikat, że telefon jest zajęty. Przy 29 osobie dzwoniący słyszy, że linia jest zablokowana - mówi Anna Wójcik, rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. "(...)

źródło: poranny.pl
Czytaj więcej: http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131120/BIALYSTOK/131129968

Nabór do Straży Granicznej. Pracę znajdzie 150 osób

(...)"150 osób chce przyjąć do pracy Podlaski Oddział Straży Granicznej. Nabór będzie prowadzony w środę, ale tylko przez cztery godziny. – Zawsze mamy więcej chętnych niż miejsc – przyznaje Anna Wójcik z POSG. Na brak zainteresowania nie mogą też narzekać pozostałe służby mundurowe. Zgłasza się nawet 20 osób na jedno miejsce.

Praca w mundurówce to przede wszystkim stabilność i pewność zatrudnienia, czego nie ma w wielu prywatnych firmach – uważa prof. Robert Ciborowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku. – W wielu przypadkach w grę wchodzi też wcześniejsza emerytura oraz pewnego rodzaju nobilitacja. Praca w mundurze to ciągle prestiż.

Czytaj więcej...

Zmiana na stanowisku Komendanta Podlaskiego Oddziału SG

(...)"4 listopada w Białymstoku odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Płk. SG Leszka Czecha zastąpi płk SG Andrzej Rytwiński, dotychczasowy Komendant Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie.

W trakcie uroczystego apelu Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Dominik Tracz podziękował płk. SG Leszkowi Czechowi za wieloletnią służbę.

Pełnienie obowiązków Komendanta Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie powierzono ppłk. SG Dariuszowi Lutyńskiemu.

Czytaj więcej...

Czwarta rocznica katastrofy śmigłowca Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Przedstawiciele ZO NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających tragiczną śmierć funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, która miała miejsce cztery lata temu.

(...)"W przeddzień czwartej rocznicy katastrofy śmigłowca SG wojewoda podlaski uczestniczył w uroczystościach upamiętniających to tragiczne wydarzenie. W mszy w kościele garnizonowym uczestniczyli bliscy ofiar katastrofy oraz funkcjonariusze i pracownicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Dalsza część uroczystości odbyła się w miejscu katastrofy, po stronie białoruskiej, przy pomniku upamiętniającym tragicznie zmarłych lotników.

Cztery lata temu w katastrofie śmigłowca Kania należącego do Straży Granicznej zginęli: porucznik Andrzej Żukowski, chorąży sztabowy Bartłomiej Bartnicki i chorąży Marcin Bezubik. Do katastrofy doszło podczas lotu patrolowego wzdłuż wschodniej granicy. Funkcjonariusze lecieli z Białegostoku do Mielnika. Tragedia rozegrała się 31 października ok. godz. 18. Po nocnych poszukiwaniach szczątki śmigłowca znaleziono po stronie białoruskiej, około dwustu metrów od granicy, na wysokości miejscowości Klukowicze.(...)"


źródło: http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/exeres/2A987E2B-A04B-42EB-8C7C-0C539187753A.htm

tekst, fot. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli otrzymywać ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny bez żadnych ograniczeń

Senat RP: funkcjonariusze Straży Granicznej zwalniani ze służby będą mogli otrzymywać ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny bez żadnych ograniczeń.
Na 41 posiedzeniu Senat RP przyjął bez poprawek ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania te wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. (sygn. akt K 1/08). Sędziowie uznali wówczas, że niezgodny z ustawą zasadniczą jest art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.). Na jego podstawie funkcjonariusze służący w tej formacji po upływie trzech lat tracili prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za czas wolny od służby.

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.3)) w art. 118:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy wypoczynkowe lub urlopy dodatkowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3;”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3–5, ust. 2 pkt 2 oraz 9–11 otrzymuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane przed zwolnieniem ze służby urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby udzielany na podstawie art. 37 ust. 3.”;
3) uchyla się ust. 2a.

Obecne zapisy ustawy o SG, zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny:

Czytaj więcej...

"Nasza Krew - Nasza Ojczyzna" - Akcja Honorowego Oddania Krwi

 ZAPROSZENIE

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej,
Regionalny Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża oraz
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
zapraszają

do udziału w drugiej edycji akcji honorowego oddania krwi pod hasłem:

"Nasza Krew - Nasza Ojczyzna"

Honorowy patronat na przedmiotową akcją objął
Komendant Główny Straży Granicznej  Pan gen. bryg. SG Dominik TRACZ

Przez cały czas trwania akcji to jest od dnia 04 listopada 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 r. będzie możliwość oddania krwi we wszystkich Regionalnych Oddziałach Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – podając hasło akcji.

Czytaj więcej...

Reprezentacja Podlaskiego Oddziału SG na mistrzostwach w morskim wędkowaniu

04 października 2013 roku we Władysławowie odbyły się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Straży Granicznej w wędkarstwie morskim.  Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG wzięli udział w mistrzostwach i zajęli 3 miejsce drużynowo.

Organizatorami Zawodów byli:
Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku, Komendant PSG we Władysławowie ppłk SG Krzysztof Maluchnik, Organizacja Terenowa NSZZ FSG przy PSG we Władysławowie, Koło Wędkarskie PZW NR 120 przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

Honorowy Patronat nad mistrzostwami objęli, Komendant Morskiego Oddziału SG w Gdańsku – kontradm. SG Piotr Stocki oraz Przewodniczący KKW NSZZ FSG – kpt. SG Mariusz Tyl

W zmaganiach wędkarskich wzięło udział 65 wędkarzy z całej Polski ( Morski OSG, Podlaski OSG, Bieszczadzki OSG, COS SG Koszalin, CS SG Kętrzyn, Warmińsko-Mazurski OSG, Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe, TU Allianz, Komenda Główna SG, Nadodrzański OSG, KPP Puck, Nadwiślański OSG, Sudecki OSG, Koło Policyjne PZW nr 136 w Gdyni)

Czytaj więcej...

Pożegnanie z mundurem Kolegi Jarosława Niewińskiego

    Dnia 27.09.2013r. w Suwałkach odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę naszego Kolegi Jarosława Niewińskiego.
    Jarosław Niewiński został przyjęty do służby 30.03.1993. Służbę rozpoczął w podoficerskiej szkole zawodowej w CSSG w Kętrzynie. W okresie od września 1993 roku do lutego 1997 roku pełnił służbę w kontroli ruchu granicznego w Granicznym Punkcie Kontrolnym w Bezledach w Warmińsko Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Od lutego 1997 roku do listopada 2009 w kontroli ruchu granicznego w Granicznym Punkcie Kontrolnym w Budzisku.

Czytaj więcej...

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG na Halowym Turnieju Piłki nożnej w Warszawie

W dniu 28.09.2013 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Włochy odbył się III Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Zawiązku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn: Urząd Dzielnicy Włochy, Ośrodek Sportu i Rekreacji   Dzielnicy Włochy, Komenda Główna Straży Granicznej, Podlaski Oddział Straży Granicznej, Morski Oddział Straży Granicznej, Karpacki Oddział Straży Granicznej, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk