Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Informacja z odprawy kadry kierowniczej Straży Granicznej.

W dniach 21-22 lutego br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej. Podczas odprawy omówiono najważniejsze problemy oraz wyznaczono kierunki działań formacji w roku 2019.
W odprawie udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Jarosław Zieliński, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego Andrzej Sprycha, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga, Zastępcy Komendanta Głównego SG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur i zarządów, przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących pracowników cywilnych, przedstawiciele duszpasterstw oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa.

Czytaj więcej...

Informacja, prośba !!!

Jak już sygnalizowaliśmy w dniu 30 stycznia 2019 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej realizując czynności służbowe na drodze z Suwałk do Olecka, przystąpili do kontroli drogowej  dwóch pojazdów marki Fiat Ducato (polskie tablice rejestracyjne).

Czytaj więcej...

Interpretacji przepisów regulujących pełnienie dyżurów domowych przez pryzmat przepisów Dyrektywy 2003/88/WE PE i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy

Zainteresowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych wzbudził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dn. 21 lutego 2018 r. o sygn. C-518/15. Orzeczono w nim, że dyżur domowy, którego istotą jest obowiązek przebywania przez pracownika „pod telefonem” oraz obowiązek przebywania w takiej odległości od miejsca pracy, by móc się stawić w nim w ciągu 8 minut od wezwania, należy traktować jako „czas pracy” w rozumieniu Dyrektywy 2003/88/WE PE i Rady z dn. 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

Czytaj więcej...

Projektu zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczający określone normy.

Zarząd Główny NSZZ FSG otrzymał do zaopiniowania projekt zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej (w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy Straży Granicznej przekraczający określone normy).

Czytaj więcej...

Podpisane podwyżki 2019.

Służby mundurowe podległe MSWiA otrzymają obiecane podwyżki. Rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa, premier podpisał 28 stycznia. Zmiany w uposażeniach to pokłosie zeszłorocznego protestu służb mundurowych oraz realizacja podpisanego w listopadzie porozumienia.

Czytaj więcej...

Komunikat Rady Federacji ZZSM

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji,

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej.

Czytaj więcej...

Areszt dla przemytnika za usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza SG.

Sąd Rejonowy w Suwałkach (Podlaskie) zastosował trzymiesięczny areszt wobec 50-latka Andrzeja S., który w środę podczas próby przemytu papierosów uderzył busem w samochód SG i ciężko ranił funkcjonariusza. Strażnik w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Czytaj więcej...

Wyjazd na narty - Szelment

W dniu 30 stycznia br. odbył się coroczny wyjazd na Szelment, gdzie uczestnicy (a było ich prawie siedemdziesięciu) poznawali uroki sportów zimowych lub doskonalili już nabyte umiejętności jazdy na nartach.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk