Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

SZKOŁA CERTUS

 

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Akcja protestacyjna !!!

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

podjęła w dniu 11 lipca br. decyzję

o rozpoczęciu od dnia 16 lipca 2018 r.

ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych

Protest służb mundurowych rozszerzy się o funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej – poinformował w środę przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa.

Czytaj więcej...

Informacja Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 4 lipca 2018 roku w imieniu Federacji  Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazałem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejny projekt porozumienia dotyczący realizacji postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

Książka pt. „Straż Graniczna w Białowieży 1991-2015”.

Informujemy, że dzięki wsparciu związków zawodowych nasz kolega wieloletni związkowiec były Przewodniczący ZT w Białowieży, obecnie emeryt Krzysztof Łapiński zakończył pracę nad książką pt. „Straż Graniczna w Białowieży 1991-2015”.nad którą pracował w wolnych chwilach przez ponad 10 lat.

Książka składa się z kilku rozdziałów. W pierwszych trzech poprzez charakterystykę codziennychsłużb funkcjonariuszy w ochronie granicy państwa w Białowieży, przybliżył czytelnikom jej nietypowy charakter. Jak wiemy, na przełomie ostatnich 25 lat, służba ta przechodziła wiele etapów zmian, związanych z dostosowywaniem jej do kolejnych wyzwań organizacyjnychoraz unowocześnianiem istniejącego systemu ochrony.Autor przybliża nam etapy funkcjonowania Strażnicy SG w Białowieży, GPK w Białowieży, Placówki SG w Białowieży oraz utworzenie nowego przejścia granicznego.

Czytaj więcej...

V turniej piłki nożnej w Czeremsze

       W Czeremsze na obiekcie sportowym ŚKS „Kolejarz” Czeremcha odbyła się V edycja turnieju piłki nożnej, w którym wzięło udział 11 zespołów, tj. Państwowa Straż Pożarna w Hajnówce oraz Bielsku Podlaskim, Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Areszt Śledczy w Hajnówce, Oddział Celny w Połowcach, Podlaski Oddział SG w Białymstoku, Placówki Straży Granicznej w Białowieży, Bobrownikach, Mielniku oraz Czeremchy. Zawody rozegrano równoległe na dwóch boiskach, w dwóch grupach, z których do półfinału wyszły drużyny Placówki SG w Czeremsze, Areszt Śledczy Hajnówka, Państwowa Straż Pożarna Bielsk Podlaski, Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach.

        W finale turnieju spotkały się Placówka Straży Granicznej w Czeremsze oraz Państwowa Straż Pożarna w Bielsku Podlaskim, która 0:1 pokonała gospodarzy. Zaznaczyć należy, że w roku 2016 mieliśmy ten sam scenariusz, lecz wtedy gospodarz przegrał w karnych.

Czytaj więcej...

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Siemiatyczach.

W dniu 11.06.2018r. związkowcy ZT NSZZ FSG w Mielniku a jednocześnie druhowie OSP Niemirów uczestniczyli w obchodach Powiatowych Dnia Strażaka w Siemiatyczach.

W uroczystościach uczestniczył między innymi Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbrygadier Jarosław Wendt Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Jan Zalewski, Wicestarosta Marek Bobel, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Krzysztof Andruszkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Wiesław Klepacki, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Siemiatyckiego, Duchowni oraz przedstawiciele instytucji i firm z powiatu siemiatyckiego.

Czytaj więcej...

Dzień dziecka w Hajnówce.

W dniu 10.06.2018 na terenie nadleśnictwa Hajnówka przy ul. Kolejki Leśne odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników SG z Narewki, Białowieży Dubicz Cerkiewnych i Czeremchy. W imprezie brały udział także dzieci pracowników Nadleśnictwa Hajnówka, funkcjonariuszy Policji z KPP Hajnówka, funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Hajnówce, Strażaków z KP PSP w Hajnówce.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – Tomasz Bogdan
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Kamil Miezio
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk