Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Powstanie fundacji "Bezgraniczni"

Z przyjemnością informujemy o powstaniu fundacji Bezgraniczni, która będzie działać przy Zarządzie Oddziałowym NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Głównymi celami fundacji są:
- Udzielanie pomocy Funkcjonariuszom Straży Granicznej, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom Straży Granicznej – członkom organizacji związkowej.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielanie pomocy Funkcjonariuszom Straży Granicznej, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom Straży Granicznej – niebędącymi członkami organizacji związkowej.
- Ochrona i profilaktyka życia, zdrowia oraz mienia, działalność na rzecz bezpieczeństwa powszechnego.
- Opieka nad grobami poległych Funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy i innych służb mundurowych na terenie RP oraz poza granicami kraju.


- Promowanie zdrowego trybu życia w środowisku Funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez sport i turystykę.
- Promowanie postaw patriotycznych oraz pielęgnowanie wiedzy dotyczącej dziedzictwa narodowego.
- Organizowanie i dofinansowywanie właściwych form pośrednictwa i poradnictwa oraz pomocy dla korzystających z usług ubezpieczeniowych.
- Działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa powszechnego, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w tym w szczególności: promocja turystyki, współpraca kulturalna.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą Piotr Baranicz, Paweł Rasiński, Eugeniusz Wądołowski, Adam Potapczyk, Emil Czwaliński.

Fundacja została utworzona, aby usprawnić pomoc funkcjonariuszom i członkom ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej. Z uzyskanego doświadczenia z ostatnich lat zauważyliśmy, że przy ewentualnych zbiórkach mających za zadanie pomoc naszym kolegom był problem czysto techniczny. Dzięki nowo utworzonej fundacji ,,Bezgraniczni”, pomoc taką będzie można zdecydowanie łatwiej przekazać osobom, które będą takiej pomocy potrzebować. Chcemy, aby fundacja miała wymiar krajowy, nie ważne z której części kraju funkcjonariusz lub jego najbliżsi znajdą się w trudnej sytuacji. Zachęcamy Was do rozpowszechnienia informacji w mediach społecznościowych oraz w sposób tradycyjny J

Dane Fundacji Bezgraniczni:
KRS 0000814311
NIP 5423384482

Adres korespondencyjny Fundacji: ul. Gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, Polska

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 85 714 50 14

Statut fundacji dostępny na https://rejestr.io/krs/814311/fundacja-bezgraniczni

Konto bankowe fundacji:
Bank Pekao SA 51 1240 5211 1111 0010 9585 9407

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk