Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Pluralizm w związkach

Wielką naiwnością wykazały się mundurowe związki zawodowe sądząc, że Pan Prezydent RP  podejmując inicjatywę ustawodawczą padł ofiarą „Solidarności”, zawierzając tej centrali, że temat pluralizmu przetoczył się przez Radę Dialogu Społecznego.

Bój, jaki stoczyła w miniony czwartek Dorota Gardias stając w pojedynkę przed obliczem Pana Prezydenta, wspieranego „Solidarnością” i ministrami, nie pozostawia złudzeń. Pan Prezydent – ojciec dialogu społecznego – dialog prowadzi, ale wyłącznie z „Solidarnością”.

 

 

Skąd ten pomysł i to przyspieszenie?

Z punktu widzenia ekonomicznego i politycznego sprawa jest czytelna. Po co realizować kosztowne Porozumienie, kiedy pod ręką ma się Piotra Dudę. Wprowadźmy służbom mundurowym pluralizm a resztę załatwi „Solidarność”. Porozumienie kosztuje sporo, szczególnie te punkty, które zapowiadają program rozwoju służb mundurowych i dodatek mający zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do dłuższego pozostania w służbie.

Już w chwili obecnej odnotowujemy opóźnienie w likwidacji parametru wiekowego z przepisów emerytalnych oraz we wprowadzeniu przepisów umożliwiających zapłatę za nadgodziny. To wszystko miało wejść w życie z dniem 1 lipca. Nie dość, że nie weszło, to nie uwzględniono kilku ważnych wniosków Federacji.

Źródło: https://nszzfsg.pl/duda-dudzie-oka-nie-wykole/https://nszzfsg.pl/duda-dudzie-oka-nie-wykole/

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk