Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Doszła do nas wiadomość o śmierci mjr. SG Mariusza Antczaka

24 czerwca odszedł od nas nagle mjr SG Mariusz Antczak, kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów w Placówce Straży Granicznej w Gdańsku, wybitny specjalista, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa w komunikacji i działań minersko-pirotechnicznych.
Żegnamy funkcjonariusza Straży Granicznej, a przede wszystkim nieodżałowanego Kolegę, który swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się ze wszystkimi. Był wybitnym specjalistą z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego, audytorem, instruktorem, minerem-pirotechnikiem, inspektorem ochrony radiologicznej, doktorantem Akademii Marynarki Wojennej.
 Z Morskim Oddziałem Straży Granicznej związany był od 2006 roku, najpierw jako kontroler, potem specjalista i wreszcie kierownik Grupy Kontroli Pirotechnicznej i Bezpieczeństwa w Komunikacji Placówki Straży Granicznej w Gdańsku Rębiechowie. W latach 2007-2011 był kierownikiem Grupy Bezpieczeństwa Lotów, a przez kolejne cztery lata zastępcą komendanta w tej jednostce. Od 2015 roku kierował Grupą Bezpieczeństwa Lotów w gdańskiej Placówce Straży Granicznej.
 Za wzorową służbę mjr SG Mariusz Antczak wyróżniony został Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Brązowym Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej.
 
Mjr SG Mariusz Antczak miał 40 lat.

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk