Konferencja sprawozdawcza ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG

W dniu 07 czerwca 2019 roku w Ignatkach odbyła się XIV Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale SG. Uczestniczyli w niej delegaci z wszystkich Zarządów Terenowych. Gościnnie na konferencji uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Marcin Kolasa. Konferencję otworzył oraz przywitał delegatów Przewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Piotr Baranicz. Następnie dalsze obrady poprowadził wybrany na Przewodniczącego Konferencji Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Emil Czwaliński.

Konferencja była okazją do podsumowania połowy kadencji obecnego Zarządu Oddziałowego oraz wybranego przed dwoma laty Prezydium. Sprawozdanie ze swojej działalności od wyboru na pełnione funkcje złożył Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku kol. Piotr Baranicz, który szegółowo przekazał uczestnikom zebrania informacje o zgłoszonych uwagach do aktów prawnych dotyczących naszej służby, przeprowadzonych przedsięwzięciach, podpisanych umowach, organizacji mistrzostw, udzielonej pomocy prawnej i finansowej członkom naszego związku. Przewodniczący ZO podziękował raz jeszcze wszystkim uczestnikom w manifestacji służb mundurowych, która odbyła się w ubiegłym roku w Warszawie. Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego skarbnik Paweł Rasiński przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegłe dwa lata uwzględniając w nim wpływy na rzecz Zarządu oraz ponoszone wydatki na cele statutowe. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Andrzej Eliaszuk odczytał protokół z przeprowadzonych przez Odziałową Komisję Rewizyjną kontroli wydatków finansowych i zgodności uchwał Zarządu Oddziałowego ze statutem związku nie wnosząc uwag. Po zakończeniu konferencji odbyła się uroczysta obiadokolacja w której (oprócz delegatów) udział wzięli zaproszeni goście; Pan Armands Augustans - Przewodniczący Łotewskich Związków Zawodowych "Lida" wraz z Wiceprzewodniczącym Panem Andreiem Melnalksinis, Pan Eugeniusz Muszyc - Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego, Pan. Leszek Kostro – Przewodniczący Podlaskiego ZW ZZ Strażaków Florian, Pan Krzysztof Małaszewicz- Przewodniczący NSZZ "Solidarność" przy Izbie Skarbowej oraz Pan Krzysztof Szeszko- Przewodniczący Pracowników Straży Granicznej w Białymstoku. Nie mogło też zabraknąć przedstawiciela głównego sponsora konferencji Pani Joanny Chodynickiej reprezentującej firmę PZU Życie SA. Przedstawicieli firm z którymi Zarząd Oddziałowy współpracuje Pani Alicji Cichawa z Nmedia oraz Pana Radosława Grzędy – Członka Zarządu z Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego i Pana Kamila Panka - przedstawiciela firmy Play. Na konferencji wręczono okolicznościowe statuetki i medale NSZZ FSG. Głównym sponsorem konferencji było PZU Życie SA.