Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Konferencja sprawozdawcza ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG

W dniu 07 czerwca 2019 roku w Ignatkach odbyła się XIV Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale SG. Uczestniczyli w niej delegaci z wszystkich Zarządów Terenowych. Gościnnie na konferencji uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Marcin Kolasa. Konferencję otworzył oraz przywitał delegatów Przewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Piotr Baranicz. Następnie dalsze obrady poprowadził wybrany na Przewodniczącego Konferencji Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Emil Czwaliński.

Konferencja była okazją do podsumowania połowy kadencji obecnego Zarządu Oddziałowego oraz wybranego przed dwoma laty Prezydium. Sprawozdanie ze swojej działalności od wyboru na pełnione funkcje złożył Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Białymstoku kol. Piotr Baranicz, który szegółowo przekazał uczestnikom zebrania informacje o zgłoszonych uwagach do aktów prawnych dotyczących naszej służby, przeprowadzonych przedsięwzięciach, podpisanych umowach, organizacji mistrzostw, udzielonej pomocy prawnej i finansowej członkom naszego związku. Przewodniczący ZO podziękował raz jeszcze wszystkim uczestnikom w manifestacji służb mundurowych, która odbyła się w ubiegłym roku w Warszawie. Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego skarbnik Paweł Rasiński przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegłe dwa lata uwzględniając w nim wpływy na rzecz Zarządu oraz ponoszone wydatki na cele statutowe. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Andrzej Eliaszuk odczytał protokół z przeprowadzonych przez Odziałową Komisję Rewizyjną kontroli wydatków finansowych i zgodności uchwał Zarządu Oddziałowego ze statutem związku nie wnosząc uwag. Po zakończeniu konferencji odbyła się uroczysta obiadokolacja w której (oprócz delegatów) udział wzięli zaproszeni goście; Pan Armands Augustans - Przewodniczący Łotewskich Związków Zawodowych "Lida" wraz z Wiceprzewodniczącym Panem Andreiem Melnalksinis, Pan Eugeniusz Muszyc - Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego, Pan. Leszek Kostro – Przewodniczący Podlaskiego ZW ZZ Strażaków Florian, Pan Krzysztof Małaszewicz- Przewodniczący NSZZ "Solidarność" przy Izbie Skarbowej oraz Pan Krzysztof Szeszko- Przewodniczący Pracowników Straży Granicznej w Białymstoku. Nie mogło też zabraknąć przedstawiciela głównego sponsora konferencji Pani Joanny Chodynickiej reprezentującej firmę PZU Życie SA. Przedstawicieli firm z którymi Zarząd Oddziałowy współpracuje Pani Alicji Cichawa z Nmedia oraz Pana Radosława Grzędy – Członka Zarządu z Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego i Pana Kamila Panka - przedstawiciela firmy Play. Na konferencji wręczono okolicznościowe statuetki i medale NSZZ FSG. Głównym sponsorem konferencji było PZU Życie SA.

 

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk