Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

III Memoriał im. Mariusza Gniadka

 

W dniu 7 czerwca br. odbył się III Memoriał im. Mariusza Gniadka. Zawody sportowe rozpoczęły się od mszy świętej sprawowanej przez kapelana Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk. SG Wiesława Kondraciuka. W turnieju brało udział 9 drużyn tj.: z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych, Placówki SG w Czeremsze, Placówki SG w Mielniku, Placówki SG w Janowie Podlaskim, Placówki SG w Bohukałach, Nadwiślańskiego OSG, KPP w Siemiatyczach, Samorządu Gminy Mielnik, Nadleśnictwa Nurzec Stacja. Na turniej przybyli.

Wójt Gminy Mielnik-Marcin Urbański

Przedstawiciel Głównego sponsora PZU Życie SA- Pani Joanna Chodynicka

Przedstawiciel Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego- Marcin Kowalik

Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Białymstoku-Piotr Baranicz wraz z v-ce przewodniczącym Adamem Potapczykiem

Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Warszawie-Robert Lis
wraz z v-ce przewodniczącym Marcinem Czempińskim i przedstawicielem zarządu Norbertem Glińskim

V-ce przewodniczący ZO NSZZ FSG w Chełmie-Paweł Frączak

V-ce przewodniczący ZG NSZZ Policjantów-Dariusz Brzezicki

Komendant KPP w Siemiatyczach-insp.Tomasz Wyszkowski

Z-ca Komendanta PSG w Czeremsze-mjr SG Sławomir Romaniuk

Pani Alicja Cichawa-NMEDIA

Andrzej Jurkiewicz i Wojciech Lichański-byli przewodniczący ZO w Białymstoku

Jarosław Niewiński i Marek Zieniewicz-byli v-ce przewodniczący ZO w Białymstoku

Przewodniczący ZT Oddział Białystok-Dariusz Woźniak

Tomasz Struk-IPA Lublin

V-ce Prezdent IPA Polska-Piotr Wójcik

Sławomir Jarocki-IPA Biała Podlaska

W zawodach I miejsce zajął Nadwiślański Oddział SG, II Samorząd Gminy Mielnik, III Placówka SG w w Janowie Podlaskim. Król strzelców turnieju został Paweł Komar PSG Janów Podlask, Najlepszym bramkarzem Skorupski Marcin Nadwiślański Oddział SG. Drużyna turnieju PSG Bohukały, Zawodnik fair play Mariusz Chomko PSG Dubicze Cerkiewne, Najprzystojniejszy zawodnik Marta Rypina PSG Mielnik,Najprzystojniejsza drużyna PSG Czeremcha. Po zakończonym turnieju mecz pokazowy rozegrały drużyny Nadwiślańskiego OSG i Zespołu Szkół w Mielniku wygrała młodzież. Nagrody czyli koszulki meczowe z ostatniej kolejki Ekstraklasy zespołów Wisły kraków i Cracovii kapitanowie drużyn przekazali na aukcję która zasili konto fundacyjne nowego Sztandaru Szkoły w Mielniku. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za pomoc w organizacji turnieju. Drużynom gratulujemy uczestnictwa w zmaganiach sportowych. Cieszymy się, że turniej spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Organizując memoriał chcieliśmy pokazać, że nasz zmarły kolega Ś.P. Mariusz Gniadek będzie zawsze w naszej pamięci a zawody w Mielniku będą wydarzeniem by pomóc w kultywowaniu pamięci o nim. Należy też zaznaczyć, że zawody otworzyła i zakończyła córka Michalina z mamą. W ich imieniu chciałbym podziękować wszystkim za przybycie i okazane wsparcie. Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Terenowy NSZZ FSG w Mielniku, a głównym sponsorem zawodów była firma PZU Życie SA za co bardzo dziękujemy. Zapraszamy za rok
zdjęcia Agnieszka Radź
tekst Dziadek

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk