Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Interpretacji przepisów regulujących pełnienie dyżurów domowych przez pryzmat przepisów Dyrektywy 2003/88/WE PE i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy

Zainteresowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych wzbudził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dn. 21 lutego 2018 r. o sygn. C-518/15. Orzeczono w nim, że dyżur domowy, którego istotą jest obowiązek przebywania przez pracownika „pod telefonem” oraz obowiązek przebywania w takiej odległości od miejsca pracy, by móc się stawić w nim w ciągu 8 minut od wezwania, należy traktować jako „czas pracy” w rozumieniu Dyrektywy 2003/88/WE PE i Rady z dn. 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy.


Przepisy prawa polskiego przewidują podobne rozwiązanie w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących dyżury domowe, z tym że na funkcjonariuszach ciąży obowiązek stawienia się na służbie nie później, niż w ciągu czterech godzin od wezwania.
Analiza tych przepisów w świetle prawa i orzecznictwa unijnego nie prowadzi do jednoznacznych konkluzji.

Źródło: https://nszzfsg.pl/opinia-prawna-sporzadzona-na-zlecenie-zarzadu-glownego-nszz-fsg-w-przedmiocie-interpretacji-przepisow-regulujacych-pelnienie-dyzurow-domowych-przez-pryzmat-przepisow-dyrektywy-2003-88-we-pe-i-rady-d/

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk