Komunikat Rady Federacji ZZSM

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji,

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej.

W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Konwentu Dziekanów Wojska Polskiego.

Źródło: https://nszzfsg.pl/komunikat-rady-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych-z-dnia-30-stycznia-2019-roku/