Podziękowanie od Przewodniczącego NSZZ FSG przy POSG w Białymstoku

PODZIĘKOWANIE

Po półrocznej batalii jest porozumienie ze strona związkową.

 

W załączeniu za wspólne zaangażowanie wszystkim funkcjonariuszom podziękowanie od kol. Piotra Baranicza Przewodniczącego NSZZ FSG przy POSG w Białymstoku.