Podziękowanie od Przewodniczącego ZG NSZZ FSG

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej i własnym pragnę serdecznie podziękować za tak liczny i aktywny udział w manifestacji zorganizowanej przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
2 października 2018 roku udowodnił, że istnieje solidarność w Straży Granicznej i pozostałych służbach mundurowych w dążeniu do poprawy warunków służby i godnego wynagrodzenia.


(...)
Wczorajsza manifestacja w historii służb mundurowych i NSZZ FSG NSZZ była największa i najliczniejsza. Demonstrując razem z blisko trzydziestoma tysiącami funkcjonariuszy z Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej pokazaliśmy naszą moc.
Pokazaliśmy, że mamy już dość gorszego traktowania i niedocenienia Naszej służby państwu i obywatelom!
Pokazaliśmy, że mamy już dość ciągłych wyrzeczeń i mówienia Nam, że państwa nie stać na dobrze wynagradzane służby mundurowe!
Serdecznie Wam wszystkim dziękuję!
W jedności siła!
Ze związkowym pozdrowieniem,
Marcin Kolasa
Przewodniczący NSZZ FSG

 

Źródło: https://nszzfsg.pl/podziekowania-przewodniczacego-zg-nszz-fsg-marcina-kolasy/