Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Podziękowanie od Przewodniczącego ZG NSZZ FSG

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej i własnym pragnę serdecznie podziękować za tak liczny i aktywny udział w manifestacji zorganizowanej przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
2 października 2018 roku udowodnił, że istnieje solidarność w Straży Granicznej i pozostałych służbach mundurowych w dążeniu do poprawy warunków służby i godnego wynagrodzenia.


(...)
Wczorajsza manifestacja w historii służb mundurowych i NSZZ FSG NSZZ była największa i najliczniejsza. Demonstrując razem z blisko trzydziestoma tysiącami funkcjonariuszy z Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej pokazaliśmy naszą moc.
Pokazaliśmy, że mamy już dość gorszego traktowania i niedocenienia Naszej służby państwu i obywatelom!
Pokazaliśmy, że mamy już dość ciągłych wyrzeczeń i mówienia Nam, że państwa nie stać na dobrze wynagradzane służby mundurowe!
Serdecznie Wam wszystkim dziękuję!
W jedności siła!
Ze związkowym pozdrowieniem,
Marcin Kolasa
Przewodniczący NSZZ FSG

 

Źródło: https://nszzfsg.pl/podziekowania-przewodniczacego-zg-nszz-fsg-marcina-kolasy/

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk