Manifestacja - informacja.

 

 

W załączeniu zamieszczamy do zapoznania się Regulamin Zgromadzenia oraz komunikat przewodniczącego Federacji ZZ SM i przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG w sprawie organizacji manifestacji w dniu 2 października 2018 roku.

Miejscem wyznaczonym dla autokarów i busów NSZZ FSG jest tylko i wyłącznie parking przy ul. Łazienkowskiej 6a – rejon Torwaru, naprzeciwko stadionu. Każdy pojazd musi mieć przymocowany na szybie przedniej identyfikator w formacie A4 z wpisaną nazwą zarządu oddziałowego NSZ FSG  – wzór w załączeniu.

Uwaga!

Z komunikatu organizacyjnego manifestacji wynika, iż MSWiA poprzez swoje służby, w tym Biuro Nadzoru Wewnętrznego będzie monitorować przebieg manifestacji, dlatego wszyscy czynni funkcjonariusze powinni wykazać się samokontrolą. Istnieje bowiem zagrożenie wszczynania postępowań, w tym z etyki. Manifestacja będzie nagrywana przez środowiska narodowe i kibolskie. Mogą być stosowane prowokacje wobec uczestników. Podkreślenia wymaga, że manifestacja nie jest polityczna, a celem jej organizacji jest doprowadzenie do realizacji postulatów Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Osoby, które usiłowałyby wejść ze swoimi hasłami będą usuwane przez nasze służby porządkowe.
W manifestacji nie przewidujemy udziału polityków, członków stowarzyszeń i innych organizacji poza osobami zaproszonymi przez organizatora protestu.

O WSZELKICH SYTUACJACH WZBUDZAJĄCYCH NIEPOKÓJ LUB PODEJRZENIA NALEŻY OD RAZU ZAWIADAMIAĆ ORGANIZATORA!

Informacja o manifestacji: https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_28_informacja_manifestacja.pdf

Regulamin Zgromadzenia: https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/09/REGULAMIN-zgromadzenia-2-pa%C5%BAdziernika-2018.pdf

Komunikat organizacyjny: https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/09/F-15-K-2018-komunikat-organizacyjny.pdf

Źródło: NSZZ FSG

Grafika: NSZZP