Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Manifestacja - informacja.

 

 

W załączeniu zamieszczamy do zapoznania się Regulamin Zgromadzenia oraz komunikat przewodniczącego Federacji ZZ SM i przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG w sprawie organizacji manifestacji w dniu 2 października 2018 roku.

Miejscem wyznaczonym dla autokarów i busów NSZZ FSG jest tylko i wyłącznie parking przy ul. Łazienkowskiej 6a – rejon Torwaru, naprzeciwko stadionu. Każdy pojazd musi mieć przymocowany na szybie przedniej identyfikator w formacie A4 z wpisaną nazwą zarządu oddziałowego NSZ FSG  – wzór w załączeniu.

Uwaga!

Z komunikatu organizacyjnego manifestacji wynika, iż MSWiA poprzez swoje służby, w tym Biuro Nadzoru Wewnętrznego będzie monitorować przebieg manifestacji, dlatego wszyscy czynni funkcjonariusze powinni wykazać się samokontrolą. Istnieje bowiem zagrożenie wszczynania postępowań, w tym z etyki. Manifestacja będzie nagrywana przez środowiska narodowe i kibolskie. Mogą być stosowane prowokacje wobec uczestników. Podkreślenia wymaga, że manifestacja nie jest polityczna, a celem jej organizacji jest doprowadzenie do realizacji postulatów Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Osoby, które usiłowałyby wejść ze swoimi hasłami będą usuwane przez nasze służby porządkowe.
W manifestacji nie przewidujemy udziału polityków, członków stowarzyszeń i innych organizacji poza osobami zaproszonymi przez organizatora protestu.

O WSZELKICH SYTUACJACH WZBUDZAJĄCYCH NIEPOKÓJ LUB PODEJRZENIA NALEŻY OD RAZU ZAWIADAMIAĆ ORGANIZATORA!

Informacja o manifestacji: https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/09/2018_09_28_informacja_manifestacja.pdf

Regulamin Zgromadzenia: https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/09/REGULAMIN-zgromadzenia-2-pa%C5%BAdziernika-2018.pdf

Komunikat organizacyjny: https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/09/F-15-K-2018-komunikat-organizacyjny.pdf

Źródło: NSZZ FSG

Grafika: NSZZP

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk