Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Posiedzenie ZG NSZZ FSG dnia 25.09.2018r.

W dniu wczorajszym zakończyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG.
Zarząd z uznaniem przyjął propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lecz uznał, iż w kilku aspektach należy wprowadzić korektę. Propozycja ZG NSZZ FSG jest następująca :


-wzrost uposażeń o 650 zł skierowana do uposażenia zasadniczego od 2019r
- wzrost uposażeń o 500zl od roku 2020
-l4 w 100% w okresie 30 dni w skali roku wszystkim funkcjonariuszom
-100% płatne nadgodziny rozliczane w okresie 3 miesięcznym
-wprowadzenie zmian w art. 15a
-wprowadzenie w nowym programie modernizacji wzrostu uposażenia o wielkości min. 1000 zł
-objęcie funkcjonariuszy SG przy waloryzacji uposażeń sfery budżetowej.
Pismo z propozycjami Zarządu Głównego zostanie dostarczone jutro do MSWIA.

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk