Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

III Otwarte Mistrzostwa Kynologiczne POSG w Białymstoku

W dniach 28-30 sierpnia 2018 r. odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Kynologiczne Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. 

W zawodach udział wzięło 15 przewodników z psami służbowymi z różnych zakątków Polski, w tym 9 z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 6 przewodników z Bieszczadzkiego OSG, Nadbużańskiego OSG, Warmińsko-Mazurskiego OSG oraz z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku i Straży Miejskiej w Białymstoku. 

Sprawdzian strzelecki, bieg przewodnika z psem służbowym na dystansie 1 kilometra, ćwiczenia z ogólnego posłuszeństwa z zakresu obrony oraz pracy węchowej (tropienie śladów) to konkurencje, z którymi musieli się zmierzyć funkcjonariusze wraz ze swoimi pupilami. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajął chor. szt. SG Szymon Jackiewicz z psem DEVIL z WZD Podlaskiego Oddziału SG, z kolei drugie starszy specjalista Jarosław Gesinowski z psem AJAX ze Straży Miejskiej w Białymstoku, trzecie zaś przypadło chor. SG Krzysztofowi Bućko z psem IKERO z PSG w Bobrownikach. 

Dodatkowo wyłoniono najlepsze psy w 3 konkurencjach. W kategorii pies tropiący najlepszym okazał się pies DEVIL z Podlaskiego Oddziału SG, natomiast pies AJAX ze Straży Miejskiej okazał się najlepszy w 2 kategoriach: pies patrolowy oraz pies w ogólnym posłuszeństwie. Zawodników oceniała komisja w składzie: przewodniczący - kpt. SG Robert Potoczny (Wydział Kadr i Szkolenia POSG), członkowie: kpt. SG Michał Marjański (BKiSZ KGSG), Milan Frelich (Policja Orava Słowacja), Leszek Wrotnowski (Zarząd Oddziału w Białymstoku Związku Kynologicznego w Polsce) oraz Michał Szczypta  (Zarząd Oddziału w Białymstoku Związku Kynologicznego w Polsce – pozorant).

Uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień dokonał Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Supiński. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy oraz upominki.

Mistrzostwa zostały zorganizowane przez Wydział Kadr i Szkolenia pod Patronatem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Współorganizatorami Mistrzostw byli  Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Stowarzyszenie „Łączy nas granica”. Składamy serdeczne podziękowania sponsorom zawodów: ARION, FERRETA, ZOOFOX, KAMELEON, ZOOMAX, REKSIO, WETLAND oraz przychodnia weterynaryjna WET LAND.

 

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk