Rząd chce, aby w 2019 roku płace w sektorze budżetowym – w którym pracują co 5. Polak i Polka – pozostały zamrożone. Od 2010 roku, a w niektórych zawodach od 12, 13 lat, płace nie są waloryzowane – mimo wzrostu PKB zjada je inflacja. Dlatego zrzeszone w liczącym 800 tys. członków OPZZ organizacje powołają komitety protestacyjne. Przygotowania już trwają.

Źródło: http://www.nszzfsg.pl/bedzie-wielki-protest-w-budzetowce-rzad-dostal-ultimatum-ma-czas-do-czwartku/