Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Informacja Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W dniu 4 lipca 2018 roku w imieniu Federacji  Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazałem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejny projekt porozumienia dotyczący realizacji postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r.

Zawarte w projekcie zapisy w sposób kompromisowy podchodzą do wszelkich uwag, które w trakcie dotychczasowych rokowań zgłaszali przedstawiciele obydwu stron.

Federacji ZZ SM wyraża nadzieję, że oparcie dalszy negocjacji na tym właśnie projekcie pozwoli na szybkie osiągniecie porozumienia i zapobiegnie dalszemu rozwojowi protestów.

Jednocześnie informuję, że w dniu 11 lipca 2018 roku odbędzie się posiedzenie Rady Federacji ZZ SM, podczas którego zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań w przypadku braku osiągnięcia porozumienia.

http://www.nszzfsg.pl/federacja-zz-sm-sklada-kolejny-projekt-porozumienia/

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk