Problemy kadrowe występują we wszystkich służbach, ale prawdziwą podwyżkę dostali tylko funkcjonariusze SOP

Od pierwszego maja wzrosły wynagrodzenia we wszystkich służbach mundurowych podległych MSWiA, ale tylko w Służbie Ochrony Państwa wprowadzono podwyżkę na miarę problemów z jakimi borykają się dzisiaj formacje mundurowe. Skoro wakaty w SOP są niewiele większe niż w SG, dlaczego SOP dostał 1036 zł, a SG od 102 do 202 zł?

Przysłuchując się wystąpieniom i deklaracjom wygłaszanym przez osoby sprawujące nadzór nad służbami mundurowymi, w tym nad Strażą Graniczną i porównując to chociażby do dysproporcji, za jakie ci sami politycy odpowiadają, można się naprawdę pogubić. Relacjonując posłom jak wygląda sytuacja kadrowa i uposażenia w służbach mundurowych podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 5 czerwca br. wiceminister Zieliński podkreślał, że tylko zły gospodarz dzieli służby i inaczej je traktuje.

Sami oceńmy jak się ma wypowiedź wiceministra do podwyżki wprowadzonej w Straży Granicznej i w Służbie Ochrony Państwa, w których to liczba wakatów kształtuje się na podobnym poziomie.

Żródło: http://www.nszzfsg.pl/problemy-kadrowe-wystepuja-we-wszystkich-sluzbach-ale-prawdziwa-podwyzke-dostali-tylko-funkcjonariusze-sop/