Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Problemy kadrowe występują we wszystkich służbach, ale prawdziwą podwyżkę dostali tylko funkcjonariusze SOP

Od pierwszego maja wzrosły wynagrodzenia we wszystkich służbach mundurowych podległych MSWiA, ale tylko w Służbie Ochrony Państwa wprowadzono podwyżkę na miarę problemów z jakimi borykają się dzisiaj formacje mundurowe. Skoro wakaty w SOP są niewiele większe niż w SG, dlaczego SOP dostał 1036 zł, a SG od 102 do 202 zł?

Przysłuchując się wystąpieniom i deklaracjom wygłaszanym przez osoby sprawujące nadzór nad służbami mundurowymi, w tym nad Strażą Graniczną i porównując to chociażby do dysproporcji, za jakie ci sami politycy odpowiadają, można się naprawdę pogubić. Relacjonując posłom jak wygląda sytuacja kadrowa i uposażenia w służbach mundurowych podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 5 czerwca br. wiceminister Zieliński podkreślał, że tylko zły gospodarz dzieli służby i inaczej je traktuje.

Sami oceńmy jak się ma wypowiedź wiceministra do podwyżki wprowadzonej w Straży Granicznej i w Służbie Ochrony Państwa, w których to liczba wakatów kształtuje się na podobnym poziomie.

Żródło: http://www.nszzfsg.pl/problemy-kadrowe-wystepuja-we-wszystkich-sluzbach-ale-prawdziwa-podwyzke-dostali-tylko-funkcjonariusze-sop/

 

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk