Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Komunikat ze spotkania w MSWiA

KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

z dnia 19 kwietnia 2018 roku

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim. Tematem spotkania były żądania Federacji przekazane ministrom nadzorującym służby mundurowe w dniu 12 marca 2018 r. Oprócz ministra Brudzińskiego w spotkaniu uczestniczył jeszcze minister Jarosław Zieliński, szef gabinetu politycznego ministra Michał Ciechowski, pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edward Zaremba oraz dyrektor departamentu budżetu MSWiA Władysław Budzeń.

Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowali:

 1. Marcin Kolasa- przewodniczący ZG NSZZ FSG
 2. Rafał Jankowski – przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
 3. Krzysztof Oleksak – przewodniczący ZK ZZS Florian
 4. Krzysztof Hetman – przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa
 5. Czesław Tuła – przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW
 6. Arkadiusz Pytlak – przewodniczącego ZZZSC RP
 7. Mariusz Tyl – wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 8. Tomasz Deszcz – członek ZG NSZZ FSG
 9. Andrzej Szary – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
 10. Sławomir Koniuszy – członek ZG NSZZ Policjantów
 11. Andrzej Drzewiecki – przedstawiciel NSZZ Pracowników Pożarnictwa
 12. Tomasz Jelonek – wiceprzewodniczący ZK ZZS Florian

 

Źródło: http://www.nszzfsg.pl/komunikat-ze-spotkania-w-mswia-w-dniu-19-kwietnia-2018-roku-i-stanowisko-rady-fzz-sm/

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk