Podziękowania Forum Związków Zawodowych za udział w "Ogólnopolskich dniach protestu"

Szanowny Pan
Mariusz Tyl
Przewodniczący
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Pismo do pobrania w PDF
Na ręce Kolegi Przewodniczącego niniejszym pragnę złożyć serdeczne podziękowania za solidarne, liczne i aktywne uczestnictwo przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Ogólnopolskich Dniach Protestu, jakie miały miejsce w dniach 11-14 września 2013 r. w Warszawie.
W tych dniach stanowczo zaprotestowaliśmy przeciwko prowadzonej przez rząd - zmierzającej do degradacji standardów społecznych- polityce. Wspólnie domagając się przestrzegania podstawowych zasad demokracji opartych na dialogu społecznym, pokazaliśmy, że nie jest Nam obojętny los ludzi pracy.

Wyrażam przekonanie, że Nasz aktywny udział w wyrażaniu społecznego niezadowolenia podczas tych dni przyczyni się do zwiększenia udziału central związkowych w podejmowaniu przez rząd wszelkich decyzji, których adresatami będą ludzie pracy.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej za tak liczny udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu.

Ze związkowym pozdrowieniem
/-/ Tadeusz Chwałka
PRZEWODNICZĄCY
FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH