Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

III Memoriał im. Mariusza Gniadka

 

W dniu 7 czerwca br. odbył się III Memoriał im. Mariusza Gniadka. Zawody sportowe rozpoczęły się od mszy świętej sprawowanej przez kapelana Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk. SG Wiesława Kondraciuka. W turnieju brało udział 9 drużyn tj.: z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych, Placówki SG w Czeremsze, Placówki SG w Mielniku, Placówki SG w Janowie Podlaskim, Placówki SG w Bohukałach, Nadwiślańskiego OSG, KPP w Siemiatyczach, Samorządu Gminy Mielnik, Nadleśnictwa Nurzec Stacja. Na turniej przybyli.

Wójt Gminy Mielnik-Marcin Urbański

Przedstawiciel Głównego sponsora PZU - Pani Joanna Chodynicka

Przedstawiciel Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego- Marcin Kowalik

Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Białymstoku-Piotr Baranicz wraz z v-ce przewodniczącym Adamem Potapczykiem

Czytaj więcej...

Pożar z udziałem funkcjonariuszy SG.

Ogień pojawił się w niedzielę wieczorem. Akcja gaśnicza trwała całą noc, uczestniczyło w niej 64 strażaków z trzech powiatów - węgorzewskiego, giżyckiego i kętrzyńskiego. Całkowitemu spaleniu uległ dach oraz poddasze. Spalona część kompleksu budynków nie nadaje się do zamieszkania. Obecnie osiem rodzin znalazło schronienie u swoich bliskich.

Czytaj więcej...

Nominacje generalskie w SG.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, nadał stopnie generalskie pięciorgu oficerom Straży Granicznej. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbędzie się 17 maja br. w Belwederze podczas obchodów Święta Straży Granicznej.

Na stopień generała dywizji SG mianowany został:

generał brygady SG Tomasz Praga – Komendant Główny Straży Granicznej.

Czytaj więcej...

Informacja z odprawy kadry kierowniczej Straży Granicznej.

W dniach 21-22 lutego br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej. Podczas odprawy omówiono najważniejsze problemy oraz wyznaczono kierunki działań formacji w roku 2019.
W odprawie udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Jarosław Zieliński, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego Andrzej Sprycha, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga, Zastępcy Komendanta Głównego SG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur i zarządów, przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących pracowników cywilnych, przedstawiciele duszpasterstw oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa.

Czytaj więcej...

Informacja, prośba !!!

Jak już sygnalizowaliśmy w dniu 30 stycznia 2019 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej realizując czynności służbowe na drodze z Suwałk do Olecka, przystąpili do kontroli drogowej  dwóch pojazdów marki Fiat Ducato (polskie tablice rejestracyjne).

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk