Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

Open Finance

 

 

SZKOŁA CERTUS

  

 

 

SZKOŁA SPEAK UP

 

BANK POCZTOWY

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

To już 10 lat od katastrofy, w której zginęli funkcjonariusze POSG, cały czas pamiętamy!!

Obchody rocznicowe rozpoczęły się wczoraj (27 października) mszą święta w intencji tragicznie zmarłych funkcjonariuszy w kościele Garnizonowym w Białymstoku. Dziś (28.10.2019 r.) w godzinach porannych udaliśmy się na groby naszych kolegów, aby zapalić symboliczny znicz, a następnie przy pomniku upamiętniającym to tragiczne wydarzenie, który znajduje się w pobliżu miejsca katastrofy po białoruskiej stronie granicy, odmówiono modlitwę oraz złożono wieńce.
W uroczystości również wzięli udział rodziny tragicznie zmarłych lotników, Zastępca Komendanta POSG Pan płk SG Stanisław Słupiński, najbliżsi przyjaciele. Stronę związkową reprezentowali:
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Marcin Kolasa,
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. podlaskiego kol. Krzysztof Wierzbicki
Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. podlaskiego kol. Wojciech Chociej

Czytaj więcej...

ASG w Krynkach po raz kolejny

W dniu 29 września br. korzystając ze sprzyjającej niedzielnej aury koledzy m.in. z Zarządu Terenowego NSZZ FSG Placówki SG w Krynkach wraz z osobami zaprzyjaźnionymi zorganizowali spotkanie integracyjne. Wszyscy bawili się z wykorzystaniem dmuchanych kul „bubble soccer” oraz sprawdzali swoje umiejętności podczas rywalizacji rozgrywek ASG(1). Dla tych, którzy się zmęczyli czekało ognisko i gorące kiełbaski.

Czytaj więcej...

Awanse generalskie na stulecie Policji. Prezydent mianował czterech nadinspektorów.

Prezydent Andrzej Duda mianował na stopień nadinspektora Policji czterech komendantów wojewódzkich: z Kielc, Olsztyna, Łodzi i Rzeszowa. Nominowani oficerowie generalskie szlify odebrali podczas dzisiejszych obchodów Święta Policji na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Czytaj więcej...

Święto Policji 2019

Z okazji Święta Policji i przypadającej 100. rocznicy powołania Policji Państwowej Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy POSG w Białymstoku składa najszczersze życzenia dla funkcjonariuszy oraz pracowników.

Czytaj więcej...

Pluralizm w związkach

Wielką naiwnością wykazały się mundurowe związki zawodowe sądząc, że Pan Prezydent RP  podejmując inicjatywę ustawodawczą padł ofiarą „Solidarności”, zawierzając tej centrali, że temat pluralizmu przetoczył się przez Radę Dialogu Społecznego.

Bój, jaki stoczyła w miniony czwartek Dorota Gardias stając w pojedynkę przed obliczem Pana Prezydenta, wspieranego „Solidarnością” i ministrami, nie pozostawia złudzeń. Pan Prezydent – ojciec dialogu społecznego – dialog prowadzi, ale wyłącznie z „Solidarnością”.

 

Czytaj więcej...

Doszła do nas wiadomość o śmierci mjr. SG Mariusza Antczaka

24 czerwca odszedł od nas nagle mjr SG Mariusz Antczak, kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów w Placówce Straży Granicznej w Gdańsku, wybitny specjalista, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa w komunikacji i działań minersko-pirotechnicznych.
Żegnamy funkcjonariusza Straży Granicznej, a przede wszystkim nieodżałowanego Kolegę, który swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się ze wszystkimi. Był wybitnym specjalistą z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego, audytorem, instruktorem, minerem-pirotechnikiem, inspektorem ochrony radiologicznej, doktorantem Akademii Marynarki Wojennej.

Czytaj więcej...

Konferencja sprawozdawcza ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG

W dniu 07 czerwca 2019 roku w Ignatkach odbyła się XIV Konferencja Sprawozdawcza Delegatów NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale SG. Uczestniczyli w niej delegaci z wszystkich Zarządów Terenowych. Gościnnie na konferencji uczestniczył przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Marcin Kolasa. Konferencję otworzył oraz przywitał delegatów Przewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Piotr Baranicz. Następnie dalsze obrady poprowadził wybrany na Przewodniczącego Konferencji Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Emil Czwaliński.

Czytaj więcej...

III Memoriał im. Mariusza Gniadka

 

W dniu 7 czerwca br. odbył się III Memoriał im. Mariusza Gniadka. Zawody sportowe rozpoczęły się od mszy świętej sprawowanej przez kapelana Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk. SG Wiesława Kondraciuka. W turnieju brało udział 9 drużyn tj.: z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych, Placówki SG w Czeremsze, Placówki SG w Mielniku, Placówki SG w Janowie Podlaskim, Placówki SG w Bohukałach, Nadwiślańskiego OSG, KPP w Siemiatyczach, Samorządu Gminy Mielnik, Nadleśnictwa Nurzec Stacja. Na turniej przybyli.

Wójt Gminy Mielnik-Marcin Urbański

Przedstawiciel Głównego sponsora PZU Życie SA- Pani Joanna Chodynicka

Przedstawiciel Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego- Marcin Kowalik

Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Białymstoku-Piotr Baranicz wraz z v-ce przewodniczącym Adamem Potapczykiem

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
1.    Rutka Tartak  - Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – ................
4.    Płaska – Tomasz Gołkowski
5.    Lipsk – Białous
6.    Nowy Dwór – Andrzej Bielec
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – Maciej Lisztwinowicz
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Marek Chmara
13.    Białowieża – Grzegorz Kiryluk
14.    Dubicze Cerkiewne – Marcin Sawicki
15.    Czeremcha – Marek Pukalewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Orysiak
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Tomasz Mierzaniec
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk