Kto i kiedy chciał odwołać z funkcji Przewodniczącego KKW NSZZ FSG Mariusza Tyla

 

W dniu 23 września w Serocku odbył się XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG. Zjazd się odbył, bo tak nakazuje statut.

Komisja Uchwał i Wniosków uznała, że należy odrzucić dwa wnioski. Pierwszy wniosek o „Odwołanie kolegi Mariusza Tyla z funkcji Przewodniczącego KKW” podpisany przez 17 delegatów i drugi o „Przekształcenie Zjazdu Sprawozdawczego w Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy” podpisany przez 21 delegatów.

 

Natomiast przyjęła wnioski złożone przez kolegę Marka Awdzieja (dwa) i Pawła Zdunka (jeden) podpisane tylko przez wnioskodawców. Przewodniczący Komisji nie wyjaśnił na czym miały polegać braki formalne.

W protokole ze Zjazdu zapisano: „Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków oświadczył, że do Komisji wpłynęło 5 wniosków z czego 2 wnioski ze względu na błędy formalne nie zostały przyjęte. Prezydium jeszcze raz sprawdziło przedłożone wnioski pod względem formalnym. Wszystkie zostały złożone prawidłowo – stwierdził Przewodniczący.”

To czy wnioski są zasadne, czy też nie, w myśl statutu należy do właściwości Zjazdu. To Zjazd jako najwyższy organ upoważniony jest do interpretacji przepisów, tymczasem Przewodniczący Zjazdu kolega Tomasz Deszcz pozwolił mecenasowi Urbankowi zdecydować czy wnioski należy przyjąć czy nie, chociaż to on sam, a nie mecenas powinien o tym decydować. Mecenas jest tylko głosem doradczym. Mecenas nie mam mandatu delegata i jako taki nie może podejmować decyzji. Liczne zapytania delegatów jakie to braki formalne zdecydowały o odrzuceniu wniosków nie znalazły odpowiedzi.

Składano też wnioski o to, aby Zjazd zadecydował czy odrzucone wnioski przez Komisję Uchwał i Wniosków są zasadne, czy też nie, nie były one uwzględnione przez Przewodniczącego Zjazdu. Zjazd nie mógł się w tej kwestii wypowiedzieć.

Jedyne co zrobił Przewodniczący Zjazdu to przeprowadził głosowanie nad zakończeniem dyskusji… chociaż do takiej nie dopuszczono.

Każdy delegat, który zapoznał się ze Sprawozdaniem z XII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ FSG bez trudu i większego wysiłku zauważy, że wszystkie wnioski złożone do Komisji Uchwał i Wniosków miały identyczną formę.

Zjazd pokazał i uzmysłowił, że spora część delegatów nie jest zadowolona z tego w jakim kierunku NSZZ FSG zmierza pod Przewodnictwem kolegi Mariusza Tyla, i chce zmian i nie boi się o nich mówić i o nie walczyć. Proces ten został zatrzymany w sposób dość kontrowersyjny, może nawet z naruszeniem przepisów, z naruszeniem przepisów przez tych, którzy dostają mandat zaufania, aby dbać o ich przestrzeganie.

Przypominamy, że za odwołaniem Przewodniczącego Mariusza Tyla opowiedziały się Zarządy: (Morski, Podlaski, Nadwiślański, COS SG)


Zespół ds. wyjaśnień i analiz obecnej sytuacji (ZdWiAOS)
ZO NSZZ FSG przy MOSG (morski.strazgraniczna.org) , PoOSG (www.zopodlaski.pl) , NwOSG (www.zonadwislanski.pl)