Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

 

 


 

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

SZKOŁA CERTUS

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Córka funkcjonariusza z PSG w Szudziałowie

MARCELINA potrzebuje pomocy!!!

 

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

25latnszzfsg

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG

1.    Rutka Tartak – Dariusz Ołdyński
2.    Sejny – Wojciech Łojewski
3.    Augustów – Marek Ziarko
4.    Płaska – Dariusz Kosno
5.    Lipsk – Tomasz Margielewicz
6.    Nowy Dwór – Wojciech Gregorczuk
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Marcin Chomik
9.    Krynki – Eugeniusz Wądołowski
10.    Bobrowniki – Paweł Rasiński
11.    Michałowo – Marcin Pogorzelski
12.    Narewka – Adam Mironczuk
13.    Białowieża – Przemysław Glencner
14.    Dubicze Cerkiewne – Marek Szpilko
15.    Czeremcha – Jarosław Turkiewicz
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – Piotr Zubrycki
18.    Oddział Białystok – Jacek Kasabuła
19.    WZD Augustów – Tomasz Bernatowicz
20.    WZD Białystok - Andrzej Panasewicz
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk

 

 

woj. podlaskie