Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zarząd Oddziałowy w Białymstoku

 

 


 

Ubezpieczenia w Straży Granicznej

Hasło dostępu SG

 

SZKOŁA CERTUS

WSPÓŁPRACUJEMY

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

www.podlaski.strazgraniczna.pl


 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Morskim Oddziale Straży Granicznej

www.morski.strazgraniczna.org


Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

www.zonadwislanski.pl


Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straż Granicznej
www.nszzfsg.pl


 

Forum Związków Zawodowych

www.fzz.org.pl


 

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych

 

 

 NOWA OFERTA BANKU

____________________________

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG

1.    Rutka Tartak – ..........................
2.    Sejny – ..........................
3.    Augustów – ..........................
4.    Płaska – ..........................
5.    Lipsk – ..........................
6.    Nowy Dwór – ..........................
7.    Kuźnica – Konrad Kiluk
8.    Szudziałowo – Grzegorz Bułatewicz
9.    Krynki – Tomasz Kieda
10.    Bobrowniki – ..........................
11.    Michałowo – ..........................
12.    Narewka – ..........................
13.    Białowieża – ..........................
14.    Dubicze Cerkiewne – ..........................
15.    Czeremcha – ..........................
16.    Mielnik – Jarosław Szymański
17.    SOdC Białystok – ..........................
18.    Oddział Białystok – Dariusz Woźniak
19.    WZD Augustów – ..........................
20.    WZD Białystok - ..........................
21.    WOŚ Białystok – Adam Potapczyk